Eigenschap:Aquo Compartiment code

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
BS  +
BS  +
BS  +
ZS  +
ZS  +
ZS  +
ZS  +
ZS  +
BS  +
BS  +
BS  +
OW  +
C
OW  +
OW  +
OW  +
BS  +
BS  +
BS  +
BS  +
BS  +