Begrippen toelichtingAquo Begrippen is één van de drie pijlers van de Aquo-standaard. Aquo Begrippen is een gegevenswoordenboek voor data met betrekking tot het waterbeheer in Nederland.

Fouten in gegevensuitwisseling treden vaak op door de vele verschillende betekenissen die termen kunnen hebben. Een gegevenswoordenboek voorkomt dit, omdat dit een verzameling is van termen, definities, relaties en contexten, die betekenis geven aan data binnen bijvoorbeeld een bepaald vakgebied, database of informatiesysteem. Dit heeft als doel een eenduidige terminologie vast te stellen en daarmee spraakverwarring tussen mensen en informatiesystemen te voorkomen. Aquo Begrippen bevat daarom eenduidige termen en definities van termen, die gebruikt worden binnen waterbeheer in Nederland. Deze eenduidigheid leidt tot een betere gegevensuitwisseling.


Doel is dat de actoren binnen een domein elkaar begrijpen en één taal spreken. Een model van begrippen wordt opgesteld voor gebruik door mensen, met name ‘de business’ (MIM: Metamodel Informatie Modellering).

Voorbeeld van Aquo BegripEen Aquo Begrip bestaat uit:

  • Term
  • Definitie
  • Relaties
  • Categorie


Aquo Begrip categorieën

Daarnaast hebben de Aquo-begrippen ieder een categorie. Deze categorie geeft aan in welke context een begrip gebruikt wordt. Dit is van belang, omdat binnen de wereld van het Waterbeheer in Nederland een begrip binnen verschillende contexten gebruikt kan worden. Een voorbeeld hiervan is 'Sifon'. Dit begrip wordt zowel binnen ecologie als binnen kunstwerken gebruikt. In beide contexten heeft 'Sifon' een andere betekenis.


Aquo Begrip relaties

In Aquo Begrippen zijn termen eenvoudig te vinden en in de goede context te plaatsen, doordat ook de relaties tussen de termen worden weergegeven. De Aquo begrippen kunnen relaties hebben met verschillende onderdelen en elementen binnen de Aquo-standaard. Zo kunnen begrippen relaties hebben met andere begrippen, domeinwaarden, domeintabellen en ObjectTypes binnen de informatiemodellen (IMWA en IMMetingen). Binnen Aquo hanteren wij verschillende soorten relaties (zie praktijkrichtlijn Aquo Begrippen). Dit worden ook wel semantische relaties genoemd:

  • Gerelateerd
  • Breder
  • Heeft onderdeel
  • Gerepresenteerd door


De Aquo-standaard is linked data (SKOS en FoaF) en zal in de toekomst ook relaties leggen met begrippen in andere standaarden.


Wijzigen en toevoegen van een begrip

Mist er een begrip of klopt de definitie en/of term van een begrip niet? Dan kan er een wijzigingsvoorstel worden ingediend: Indienen wijzigingsvoorstel. Nieuwe begrippen moeten voldoen aan een aantal eisen. Deze staan beschreven in de Aquo-Pratijkrichtlijn voor begrippen. Wanneer u een wijzigingsvoorstel indient om een begrip toe te voegen dan hoeft u dit niet volledig volgens deze praktijkrichtlijn te doen. Het Informatiehuis Water ,als beheerder van de Aquo-standaard, handhaaft de praktijkrichtlijn en zal samen met u het begrip opstellen volgens de vastgestelde regels. Let op! Indien u een bestaand begrip wilt wijzigen dan wordt dit behandeld als een grote wijziging. Grote wijzigingen dienen volgens wet en regelgeving beoordeeld te worden door een Expertgroep, Technisch werkgroep en het CCVD-D.


Help met de doorontwikkeling!

Help ons om de relaties en categorieën bij de Aquo Begrippen te verbeteren! Komt u een begrip tegen waar een relatie of categorie mist, dan kunt u een mailtje sturen naar de IHW Servicedesk, hiervoor hoeft geen wijzigingsvoorstel te worden ingevuld.


Nog vragen over Aquo Begrippen? Neem dan gerust contact met ons op via IHW Servicedesk.