Begrippen toelichting

Aquo-begrippen is één van de drie peilers van de Aquo-standaard.
Fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan vaak door verschil in betekenis. Aquo-begrippen bevat definities voor termen gebruikt in het waterbeheer, dit leidt tot een betere uitwisseling van gegevens. Spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen wordt voorkomen door gebruik van de Aquo-standaard.

In Aquo-begrippen kunt u termen vinden en deze in hun context plaatsen, doordat ook de relaties tussen de termen worden weergegeven. Aquo-begrippen is dus niet alleen een 'plat' woordenboek, maar bevat ook de semantische relaties tussen termen. Zoekt u bijvoorbeeld de term ‘brug’, dan ziet u naast de definitie van brug, ook dat brug een kunstwerk is, en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen een vaste en een beweegbare brug. Voorbeelden van semantische relaties zijn het onderscheid tussen smallere en bredere termen, homoniemen en synoniemen.
Domeinwaarden in de Aquo-standaard zijn, indien van toepassing, gelinkt aan Aquo-begrippen. De Aquo-standaard is linked data (SKOS en FoaF) en zal in de toekomst ook relaties gaan leggen naar begrippen in andere standaarden. Als een begrip niet door Aquo wordt beheerd dan vindt u het wel terug in onze lijst, maar verwijzen we naar de definitie van de beherende partij.

Mist u een begrip, of klopt een definitie niet (meer)? Dan kunt u een wijzigingsvoorstel indienen.