Acceptatiecriteria Aquo-standaard

Iedereen kan en mag een wijzigingsvoorstel indienen op de Aquo-standaard. Het wijzigingsvoorstel moet echter wel aan een aantal criteria voldoen. Allereerst moet het wijzigingsvoorstel natuurlijk binnen de scope van de Aquo-standaard vallen. Maar ook inhoudelijk moet het wijzigingsvoorstel voldoen aan een aantal eisen.

Acceptatiecriteria voor Te vinden in
Domeintabellen Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen en Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen
Begrippen Praktijkrichtlijn Aquo Begrippen
Informatiemodellen Acceptatiecriteria IM en UF

Voorzie uw voorstel altijd van een toelichting en motivatie. In het wijzigingsvoorstel-formulier is aangeven welke informatie verplicht is, hierbij geldt dat hoe vollediger u bent in uw aanvraag, hoe eenvoudiger en vlotter deze afgehandeld kan worden. Hieronder treft u nog wat aandachstpunten.

Aquo-onderdeel aandachtspunten bij aanvraag wijziging
Domeinwaarde controleer eerst zelf in de lijst met domeintabellen of de domeinwaarde al is opgenomen in de Aquo-standaard. En lever in het geval van een chemische stof altijd het CAS-nummer aan.
Begrip controleer eerst zelf in de begrippenlijst of het begrip al is opgenomen in de Aquo-standaard.