Zwemwater

Het sub-werkveld zwemwater is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

Omdat zwemwater een verbijzondering van oppervlaktewater betreft, wordt op deze pagina voor het toepassen van de Aquo-standaard verwezen naar de relevante informatie die beschikbaar is over het sub-werkveld oppervlaktewaterbeheer. Daarnaast is er voor het sub-werkveld zwemwater in onderstaand overzicht één aanvullend product benoemd uit de Aquo-standaard.

Redenen om de standaard toe te passen


Relevante Aquo-onderdelen

 

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Zwemwater Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld zwemwater.
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Oppervlaktewaterkwaliteit Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld oppervlaktewaterbeheer.
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Aquatische ecologie Overzicht van de relevante parameters voor aquatische ecologie.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.
Aquo-model IMWA Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.