Grondwaterbeheer

Het sub-werkveld grondwaterbeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

In onderstaande overzicht zijn de kennisgebieden binnen het sub-werkveld grondwaterbeheer opgenomen en wordt vervolgens per kennisgebied toegelicht waarom u de standaard zou moeten toepassen en welke Aquo-onderdelen relevante informatie bevatten:


Chemie

Redenen om de standaard toe te passen

 • Standaardisatie van de uitwisseling van metingen over de fysisch-chemische kwaliteit van het grondwater.
 • De Aquo-parameterlijst Grondwater bevat een overzicht met huidige relevante parameters waaronder zo’n honderd gewasbeschermingsmiddelen en enkele fysisch-chemische parameters. Deze lijst is slechts een subset van de Aquo domeintabel Parameter.
 • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
 • Aansluiting op of afstemming met termen, definities, modellen en domeintabellen op de Basisregistratie Ondergrond.
 • Toetsen van fysisch-chemische metingen aan landelijke grondwaterkwaliteitsnormen. Grondwaterkwaliteitsgegevens in een Aquo uitwisselbestand (IM Metingen) kunnen in Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing aan diverse normen.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen waarmee een in de toekomst gewenste uitwisseling kan worden gedefinieerd in een nieuw Aquo model. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van gegevens over een meetnet. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
 • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van grondwater met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen in grondwater of oppervlaktewater. Ook het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlakte– of grondwater, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Grondwaterkwaliteit Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld grondwaterbeheer.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Terug naar de paginatop

Hydrologie

Redenen om de standaard toe te passen

 • Standaardisatie van de uitwisseling van metingen over de hydrologische toestand van het grondwater.
 • Aansluiting op relevante parameters uit het oppervlaktewaterbeheer.
 • Standaardisatie van definities en bijbehorende domeintabellen van de objecten die gebruikt worden bij de grondwatermonitoring, zoals grondwaterputten en het grondwatermonitoringprogramma. Aquo is hierbij afgestemd met de BasisRegistratie Ondergrond (BRO). De BRO maakt gebruik van de Aquo-domeintabellen bij de Grondwater-datatypes.
 • Opslag, verwerking én analyse van waterkwantiteitsgegevens met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen metingen van de waterkwaliteit en de -kwantiteit. De gemeten parameter, of het compartiment waarin wordt gemeten (oppervlaktewater of grondwater), is slechts een eigenschap van een meetwaarde.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Terug naar de paginatop