Drinkwater

Het sub-werkveld drinkwater is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

De participerende partijen in IHW (Rijkswaterstaat, Waterschappen en Provincies) leveren geen van allen het drinkwater in Nederland. Deze activiteit wordt uitgevoerd door de drinkwaterbedrijven die allen lid zijn van de Vewin. Omdat de Aquo-standaard (nog) niet breed gebruikt wordt door de drinkwaterbedrijven zijn er weinig specifieke producten voor deze doelgroep ontwikkeld. Meetgegevens over bijvoorbeeld de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen echter eenvoudig middels de Aquo-standaard worden uitgewisseld.

Chemie

Redenen om de standaard toe te passen

  • Standaardisatie van de opslag/uitwisseling van metingen van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater.
  • Standaardisatie van de parameters waarop de kwaliteit van het drinkwater wordt bewaakt. De Aquo-parameterlijst drinkwater bevat voor dit doel een vertaling van de Aquo-parametercode naar het Rewab-nummer.
  • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
  • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van drinkwater met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen aan oppervlaktewater, grondwater of drinkwater. Ook het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlakte– of grondwater, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Drinkwater(bronnen) Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld drinkwater.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.
Aquo-model IMWA Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.