Ondersteunende diensten

De primaire werkvelden binnen het waterbeheer richten zich op de waterhuishouding in Nederland, zoals waterveiligheid, watersysteembeheer en de afvalwaterketen. Er zijn echter ook ondersteunende diensten. Zonder deze diensten kunnen de primaire werkvelden hun doelstellingen niet behalen.

Op dit moment is er één ondersteunende dienst nader beschreven in een sub-werkveld. Ontbreekt volgens u een werkveld of kennisgebied? Neem dan contact op met onze Servicedesk. Zij kunnen u precies vertellen hoe u met de Aquo-standaard aan de slag kunt.