Rioleringsbeheer

Het sub-werkveld rioleringsbeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld afvalwaterketen

Het rioleringsbeheer in Nederland wordt voornamelijk uitgevoerd door de gemeenten. Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Een klein onderdeel van deze kennisdeling is de Kennisbank Stedelijk water. Hierin zit overlap met de Aquo-standaard. De overlap stemmen het IHW en RIONED zo goed mogelijk op elkaar af.

Voordelen en toepassing van de Aquo-standaard

  • Standaardisatie voor de uitwisseling 1) van bijvoorbeeld hoogfrequente meetgegevens over de kwantiteit van de afvalwaterwaterstroom en de status van pompen  en 2) van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, stuwen, lozingspunten enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
  • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen. De definities en objecten die in de Aquo-standaard zijn opgenomen zijn afkomstig uit het Logisch Model Aquo en dateren van 2004. Ze zijn dus nog steeds bruikbaar, maar vanuit IHW en RIONED is de koers ingezet om zo weinig mogelijk semantische verschillen te creeëren. Het is daarbij niet uitgesloten dat bepaalde inhoud van de Aquo-standaard op termijn zal verdwijnen en alleen in het GWSW zal zijn opgenomen. Dit voorkomt dubbel beheer en tegenspraak in de beide standaarden.


Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van meetgegevens over de fysisch-chemische kwaliteit van het drinkwater. Bijvoorbeeld ten behoeve van de aanlevering van deze meetgegevens voor de toetsing van de (water)bodem. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Metingen zijn niet meer van toepassing.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Er zijn (nog) geen Aquo-modellen die het standaard uitwisselen van specifieke informatie over het sub-werkveld rioleringsbeheer mogelijk maken. De diagrammen ‘RIOLERINGSBEHEER.1' en ‘RIOLERINGSBEHEER.2' uit het oude Logisch Model Aquo kunnen als naslagwerk gebruikt worden bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, maar maken geen onderdeel uit van de Aquo-standaard. De termen en definities, en domeintabellen uit deze diagrammen zijn nog steeds relevant en onderdeel van de Aquo-standaard.