Afvalwaterketen

In de afvalwaterketen wordt samengewerkt door meerdere partijen met een eigen jargon. Het afvalwater wordt verzameld in de rioleringssystemen en getransporteerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Na zuivering wordt het water geloosd op het oppervlaktewater.

Bij elke stap in de keten zijn andere organisaties of organisatieonderdelen betrokken, die hun eigen taalgebruik en informatiesystemen hebben. Wanneer de ene persoon met de andere communiceert, zal het verschil in taalgebruik nog te overbruggen zijn. Maar wanneer er via een koppelvlak tussen informatiesystemen gecommuniceerd wordt,  is het nodig om precies af te spreken welke begrippen waarvoor worden gebruikt en wat ermee wordt bedoeld. Anders begrijpen de informatiesystemen elkaar niet.