Archief wijzigingen

Op deze pagina vindt u alle wijzigingsvoorstellen (RfC's) met een middelgrote en grote impact op de Aquo-standaard die in de updaterondes 2006-12 t/m 2016-12  gepubliceerd zijn. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen vindt u een link naar alle wijzigingsvoorstellen – ook met een kleine impact – uit de updaterondes 2017-06 en verder. 

Voor de Aquo-domeintabel Parameter is een mapping beschikbaar waarin u kunt herleiden op welke wijze een vervallen parameter uitgewisseld moet worden en waarin een verwijzing naar het betreffende RfC is opgenomen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze servicedesk.


Wijzigingsvoorstellen t/m 2016-12

Indien achter het Wijzigingsnummer * staat, betekent dit dat het wijzigingsvoorstel de pre Aquo fase heeft doorlopen.

Wijzigingsnummer Omschrijving Indiener Impact Updateronde Consultatie SIKB nr Status
W-1008-0022 UM Aquo uitbreiding met laboratorium kenmerken - Middel 2011-06 openbaar -
W-0610-0028 UM Aquo - versie 1.1 - - 2006-12 openbaar -
W-0703-0010 Parameter splitsen in Grootheid en Parameter - - 2007-06 openbaar -
W-0703-0009 Domeintabel eenheid aanpassen aan SI-stelsel - - 2007-06 openbaar -
W-0703-0007 Begrippen uit AquoRO - - 2007-06 openbaar -
W-0702-0010 Diverse begrippen toevoegen aan Aquo-lex - - 2007-06 openbaar -
W-0608-0055 TCN vervangen door TWN - - 2007-06 openbaar -
W-0608-0044 KRW formats in IMWA / UM Aquo - - 2007-06 openbaar -
W-0710-0028 Aquo-domeintabel iWSR-indicatoren - - 2007-12 openbaar -
W-0710-0027 UM Aquo-m Verticaal reeksen - - 2007-12 openbaar -
W-0710-0011 Aquo-domeintabel Waardebepalingsmethode - - 2007-12 openbaar -
W-0710-0010 Aquo-domeintabel Waardebewerkingsmethode - - 2007-12 openbaar -
W-0710-0006 WNS Organotin-parameters - - 2007-12 openbaar -
W-0703-0005 LMA Kunstwerk - - 2007-12 openbaar -
W-0609-0002 Aquo-domeintabel Waterbeheerders - - 2007-12 openbaar -
W-0802-0045 Aquo-domeintabel bemonsteringsbewerkingsmethode - - 2008-06 openbaar -
W-0803-0020 Aquo-domeintabel Soort Meetpunt - - 2008-06 openbaar -
W-0803-0018 Richtlijn Status Waarnemingssoort - - 2008-06 openbaar -
W-0803-0013 Uitbreiding en foutherstel UM Aquo - - 2008-06 openbaar -
W-0803-0006 Aquo-domeintabel KRW typologie - - 2008-06 openbaar -
W-0802-0044 Aquo-domeintabel Bemonsteringsmethode - - 2008-06 openbaar -
W-0810-0056 Verlengen van veldlengte attribuut Plan nummer (ZPL nummer) - - 2008-12 openbaar -
W-0810-0052 Verwijderen dubbele domeinwaarde bij domeintabel SoortVaarweg - - 2008-12 openbaar -
W-0810-0037 Extra attributen voor Gedraineerd gebied - - 2008-12 openbaar -
W-0808-0035 Extra attributen voor Kabel/leiding - - 2008-12 openbaar -
W-0806-0055 Aanduiding bij afwezigheid CAS-nummer - - 2008-12 openbaar -
W-0901-0027 LMA wanddikte specificatie ZATWANDD - Middel 2009-06 openbaar -
W-0610-0027 Oplossen problemen en foutjes schemabestanden uitwisselmodellen - - 2006-12 openbaar -
W-0609-0003 Waterkeringen - - 2006-12 openbaar -
W-0608-0057 Opname OpenMI - - 2006-12 openbaar -
W-0608-0052 Verwijderen non-actieve Waarnemingssoorten - - 2006-12 openbaar -
W-0608-0051 IMWA2006 - versie 1.0 - - 2006-12 openbaar -
W-0608-0047 Begrippenlijst Hydrografie - - 2006-12 openbaar -
W-0608-0046 Definities Richtlijnen Vaarwegen - - 2006-12 openbaar -
W-0608-0045 HarmoniQua Glossary - - 2006-12 openbaar -
W-0901-0014 LMA voornamen - Middel 2009-06 openbaar -
W-0810-0049 Foutherstel domeinwaarden Parameter en waarnemingssoorten - Groot 2009-06 openbaar -
W-0810-0048 Aanpassen status Waarnemingssoort - Groot 2009-06 openbaar -
W-0810-0036 Verwijderen Aquo-domeintabel typeMeting - Groot 2009-06 openbaar -
W-0804-0026 Aquo-domeintabel ClassificatieKRW Biologie - Groot 2009-06 openbaar -
W-0810-0022 Foutherstel UM Aquo bij attribuut Chemische stof - Groot 2009-06 openbaar -
W-0810-0020 Aquo-domeintabellen Kwaliteitsoordeel en Indicatie Kwaliteit Meetwaarde afstemmen - Groot 2009-06 openbaar -
W-0608-0013 Opname Stowas/EBEO watertypen (0411-00310 - - 2006-12 openbaar -
W-0703-0013 Leidraad monitoring (KRW relevante deel) - - 2007-06 openbaar -
W-0703-0012 Term Waarnemingssoort aanpassen - - 2007-06 openbaar -
W-1008-0024 Opname kwalitatieve grootheden - Middel 2011-12 openbaar -
W-0908-0025 Wijzigingen en verwijdering van niet eenduidige chemische parameters in de domeintabel Parameter - Groot 2011-06 openbaar -
W-0912-0028 Wijziging van de hoedanigheid Olsen-P dg - Groot 2011-06 openbaar -
W-1002-0022 Wijzigingen voortgekomen uit het rapport 'eenduidige parameters' - Groot 2011-06 openbaar -
W-0810-0018 Opschoning Aquo-domeintabel Hoedanigheid - Groot 2009-06 openbaar -
W-1010-0014 Opschoning van de domeintabellen binnen LM Aquo - Groot 2011-06 openbaar -
W-0910-0009 UM Aquo Waterwet - Groot 2010-06 openbaar -
W-0910-0010 Aquo-objectencatalogus - Groot 2010-06 openbaar -
W-0910-0011 Aanpassing brug LM Aquo - Middel 2010-06 openbaar -
W-0910-0012 Aanvulling en wijziging Aquo-lex - Middel 2010-06 openbaar -
W-0910-0019A Zakking van leidingen LM Aquo - Middel 2010-06 openbaar -
W-0910-0019B Zakking van leidingen LM Aquo - Middel 2010-06 openbaar -
W-1002-0013 Toevoeging domeintabel Macroalgen - Middel 2010-06 openbaar -
W-0904-0009 Foutherstel KBRBDIEN - Middel 2009-12 openbaar -
W-0906-0004 Veldlengte van Straatnaam - Middel 2009-12 openbaar -
W-0908-0026 Wijzigen enkele definities - Middel 2009-12 openbaar -
W-0901-0031 LMA LMA 2 kabel-elementen overnemen uit IMKL - Middel 2009-06 openbaar -
W-0703-0008 Opschoning Aquo-domeintabellen Compartiment en Orgaan - Groot 2009-06 openbaar -
W-0810-0017 Aquo-domeintabellen Veld- en Bemonsteringsapparaten afstemmen - Groot 2009-06 openbaar -
W-0703-0011 Verwijderen Ebeo-karakteristieken op watertype niveau - - 2007-06 openbaar -
W-1405-0021* Toevoegen IMWA Waterveiligheid incl. uitwisselformaten en domeinen RWS WVL Groot 2015-12 EG Waterveiligheid|TW Aquo - -
W-1609-0003 aanvraag parameter desethyl Aquon Klein 2016-12 NVT. - Afgewezen
W-1404-0018 Identificering van een monster in UM Aquo - Metingen - Middel 2015-06 openbaar - Afgewezen
W-1207-0001 Aanvraag meerdere biol. hoedanigheden Waternet Groot 2015-12 - - Afgewezen
W-1207-0011 verwijderen typering Aanwezigheid campylobacter vastgesteld Aquon Groot 2015-12 TW Metingen - Afgewezen
W-1207-0012 verwijderen typering Categorie Cyanobacteriedrijflaag IHW Groot 2015-12 TW Metingen - Afgewezen
W-1302-0008 Nieuwe IMWA prestandaard [nog in ontwikkeling] IHW Groot uitgesteld TW Aquo - Afgewezen
W-1609-0011 Verwijderen voorloopnullen domeintabel Kwaliteitsoordeel IHW Groot 2016-12 TW Metingen - Afgewezen
W-1410-0001 Herziening definities en hoedanigheden korrelgrootte IHW Groot 2016-06 EG Chemie - Afgewezen
W-1506-0006 Opname van vislengteklasses in discrete centimeters IHW Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1506-0038 Naam van stof irgarol vervangen door cybutryne Directoraat Generaal Ruimte en Water (DGRW) Groot 2015-12 - - Afgewezen
W-1506-0041 Aquo-lex term "asvrije droge stof"[opgenomen in W-1501-0010] IHW Groot 2015-12 - - Afgewezen
W-1507-0004 Synchronisatie XSD schema voor uma2013-aquon1.xsd Aquon Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1507-0026 omschakelen van 2013 naar 2014 voor UMA-extensie Aquon Aquon Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1507-0031 verzoek combinatie hoedanigheden nf en filter WS Hunze en Aa's Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1507-0035 fout in XSD Aquon Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1608-0002 aanvraag meetinstantie BlueLeg Monitor Klein 2016-12 NVT. - Afgewezen
W-1510-0001 WNS voor bezinking WS Fryslân Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1510-0003 Wijzigen symbool van voorvoegsel micro in codes eenheden RIVM Groot 2016-12 TW Metingen - Afgewezen
W-1510-0012 aanvraag parameter Aqualysis Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1511-0025 aanvraag parameter terpineol met CASnummer 10482-56-1 Aqualysis Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1601-0003 aanvraag waterbeheerderscode CBS Klein 2016-06 - - Afgewezen
W-1602-0016 aanpassen domeintabel BevoegdGezagSoort IHW Klein 2016-06 - - Afgewezen
W-1602-0018 beëindigen, want dubbel met W-1602-0004 ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Afgewezen
W-1603-0004 Omschrijving tetrabutyltin wijzigen, Mantis 1350, afgewezen ROXIT Delft Groot 2016-12 EG Chemie - Afgewezen
W-1604-0001 Nieuwe WNS MC4ySn [ug/l] [NVT] [OW] WS De Dommel Klein 2016-06 - - Afgewezen
W-1604-0017 Mantis 1395: wijzigingsverzoek voor 3 SIKB Parameters: ID 5224, 5256 en 5263 ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Afgewezen
W-1604-0018 toevoegen 2 parameters + WNS voor AW en OW (afgewezen) Aquon Klein 2016-06 - - Afgewezen
W-1606-0012 RfC verwijderen hoedanigheid INSU IHW Groot 2016-06 EG Chemie - Afgewezen
W-1606-0015 eenheid: kilogram per maand en kilogram per kwartaal RWS WVL Klein 2016-06 - Afgewezen
W-1508-0012 aanvraag WNS KIEMGTL [n/ml] [37oC] [OW] Aqualysis Klein 2015-12 - - Afgewezen
W-1309-0028 Foutherstel domeintabel Waarnemingssoort - Groot 2014-06 openbaar - Deels doorgevoerd
W-1309-0026 Foutherstel domeintabel Parameter incl. Waarnemingssoorten - Groot 2014-06 openbaar - Deels doorgevoerd
W-1512-0014 toevoegen 2 somparameters t.b.v. data voor KRM RWS WVL Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1512-0012 aanvraag 12 parameters voor medicijnen/drugs Deltares Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1512-0011 toevoegen begrip 'brijn' RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1512-0010 aanvraag parameterscodes tbv KRM-portaal RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1512-0009 aanvraag domeinwaarde tabel Orgaan RWS WVL Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1512-0008 toevoegen dubbele punt in codes met EPSG RWS WVL Groot 2016-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1512-0006 toevoegen eenheid HHRS van Rijnland Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1512-0001 toevoegen parameter minerale olie index RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1608-0016 aanvraag WNS Stot Aqualysis Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1511-0023 toevoegen parameter plutonium 239 RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0021 toevoegen tabel RelatedObservationRollen IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0020 toevoegen tabel RelatedSamplingFeatureRollen IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0019 toevoegen tabel RelatedSubjectRollen IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0018 tabel Waardebepalingstechniek n.a.v. harmonisatie SIKB + IHW IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0017 tabel Waardebepalingsmethode n.a.v. harmonisatie SIKB + IHW IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0016 IM Metingen tabel Geslacht aan Aquo DS toevoegen IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0015 toevoegen 3 taxa aan Biotaxon RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0014 Definities bij domeinwaarden uit Monstertype toevoegen aan Aquo-lex IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0013 aanvraag aanvullende object codes voor NCS standaard WS Aa en Maas Klein 2016-12 EG Afvalwaterketen - Doorgevoerd
W-1511-0012 5 waarnemingssoorten in compartiment ZB Aqualysis Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0011 IM Metingen tabel WaarnemingReeksType aan Aquo DS toevoegen IHW Klein 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1511-0010 IM Metingen tabel MonsterVoorbehandeling aan Aquo DS toevoegen IHW Klein 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1511-0009 IM Metingen tabel Monsterverpakking aan Aquo DS toevoegen IHW Klein 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1511-0008 IM Metingen tabel Monstertype aan Aquo DS toevoegen IHW Klein 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1511-0007 IM Metingen tabel LabopdrachtStatus aan Aquo DS toevoegen IHW Klein 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1511-0006 IM Metingen tabel Geslacht aan Aquo DS toevoegen IHW Klein 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1511-0005 IM Metingen tabel CertificeringsCode aan Aquo DS toevoegen IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0004 Toevoegen 2 waarnemingssoorten voor oude metingen RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0002 toevoegen/wijzigen Biotaxon nav nieuwe domeinwaarden TWN IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1511-0001 aanvraag WNS voor MFySn [ug/l] [NVT] [OW] Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1510-0023 aanvraag 2 WNS resp. C6azr en 4C1yvlrazr [mg/l] [NVT] [AW] Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1510-0022 aanvraag Meetinstantie: SGS België Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1510-0020 aanvraag 4 nieuwe eenheden I.T. Works B.V. Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1510-0019 Toevoegen 2 nieuwe waterbeheerders (n.a.v. fusies) IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1510-0016 aanvraag parameter fycocyanine WS Noorderzijlvest Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1510-0015 parameter 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1510-0013 aanvraag 2 WNS met TC4y4Ae Aqualysis Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1608-0010 fout CASnummer in gebruik bij stof diquatbromide RIVM Groot 2016-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1608-0006 2 nieuwe waarnemingssoorten voor neerslag HHRS van Delfland Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1510-0002 aanvraag WNS voor PCDF114 [pg/l] [NVT] [AW] Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1608-0004 aanvraag Aquo-codes voor bruinvis RWS WVL Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1509-0017 Toevoegen eenheid en grootheid tbv OSPAR strandafval RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1509-0014 Toevoegen WNS voor trans- en cis-propiconazol WS Hunze en Aa's Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1509-0013 aanvraag 2 WNS I-TEQ & WHO-TEQ [ng/kg] [dg] [BS] Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1509-0012 ID sleutel in de uitwisselformaten IHW Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1509-0011 aanvraag parameter som vertakte PFOS-isomeren RWS CIV Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1509-0010 aanvraag Typeringen indicatoren RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1509-0008 Aanvraag Aquo-codes slak-metagegevens RWS CIV Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1509-0007 Typefout in CSV voorbeeld Monster (UMA) herstellen IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1509-0006 Samenvoegen domeintabellen Plaatsbepalingsapparaat en Meetapparaat IHW Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1508-0017 Verkeerde NT/BT relatie tussen filter en granulair filter IHW Klein uitgesteld - - Doorgevoerd
W-1508-0016 aanvraag somparameter met WNS Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1508-0015 CSV-uitwisselformaat Metingen samenvoegen tot 1 bestand IHW Groot 2016-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1508-0014 aanvraag 2 WNS KIEMGTL [n/ml] [22oC]&[37oC] [DW] Aqualysis Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1508-0013 aanvraag WNS ATP [ng/l] [NVT] [DW] Aqualysis Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1608-0003 aanvraag nieuwe domeinwaarden t.b.v. CALUX analyse Aquon Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1508-0009 aanvraag WNS DDBAC [ug/l] [NVT] [AW] Aqualysis Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1508-0008 Aanvraag Zoetstoffen in water Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1508-0006 aanvraag parameter pyrazol + WNS Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1508-0005 aanvraag voor 149 nieuwe waarnemingssoorten WS Hunze en Aa's Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1508-0003 Mapping aanpassen voor WNS9993, Grootheid.Code is DIEPTE IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1508-0002 Bij 2 wns is in het veld parameter niet de goede parameter gezet IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1508-0001 foute WNS-en Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1507-0036 Spelfout in Omschrijving van Hoedanigheid met Code nc WS Hunze en Aa's Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1609-0015 toevoegen 3 stoffen + WNS daarmee voor AW en OW Aqualysis Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1507-0034 aanpassing grootheid bij wns Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1507-0033 aanvraag waarnemingssoorten Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1507-0032 aanvraag 4 Meetinstanties WS Hunze en Aa's Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1608-0001 aanvraag 7 wns voor compartiment GW Aqualysis Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1507-0030 aanvraag Bemonsteringsmethode NPR8066.10 WS Hunze en Aa's Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1507-0029 aanvraag diverse parameters WS Hunze en Aa's Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1607-0010 aanvraag WNS Aquon Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1507-0024 toevoegen OSPAR parameters voor strandafval RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1610-0005 aanvraag wns: TC4ySn [ng/l] [nf] [OW] Aquon Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1607-0009 wijzigingen in de TWN-lijst voor de tabel Biotaxon (t/m 1 juli 2016) IHW Klein 2016-12 - Doorgevoerd
W-1507-0003 Definitie term debiet algemener maken IHW Middelgroot 2016-12 EG Afvalwaterketen - Doorgevoerd
W-1507-0002 toevoegen 6 WNS WS Reest en Wieden Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1507-0001 aanvraag waardebepalingsmethode prestatiebladen P3210.xxx Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1506-0058 toevoegen parameters RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1506-0057 toevoegen 29 eenheden RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1506-0056 toevoegen 17 hoedanigheden RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1506-0055 toevoegen 16 parameters, waarvan 15 groep ChemischeStof RWS WVL Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1506-0054 Waardebewerkingsmethode t.b.v. potentiële windsnelheid Deltares Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1506-0053 Nieuwe parameters t.b.v. WTI Deltares Klein 2015-12 EG Waterveiligheid - Doorgevoerd
W-1607-0006 aanvraag parameters (chloorbifenylen) Aquon Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1506-0039 Toevoegen twee biologische kenmerken aan de tabel hoedanigheid RWS CIV Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1607-0005 toevoegen 1 Meetapparaat en 3 bijbehorende Waardebepalingstechnieken Waterinsight Klein 2016-12 - Doorgevoerd
W-1506-0036 Spellingsfouten in toelichting op PID-waarden verbeteren IHW Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1506-0035 Groepsindeling BiologischKenmerk domeintabel Hoedanigheid IHW Groot 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1506-0030 Somparameters planten toevoegen (parameter) IHW Klein 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1506-0025 CASnummer van hexabroomcyclododecaan wijzigen in 3194-55-6 Aqualysis Groot 2016-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1506-0023 fout in mapping GRootheid WNS (WNS10232) IHW Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1506-0020 Engelse omschrijvingen vervangen door Nederlandse (parameter) ROXIT Delft Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1506-0016 aanvraag hexamethyleendiisocyanaat en 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat ROXIT Delft Klein 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1506-0010 Opname biologische kwaliteitselementen IHW Klein 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1506-0009 Opname biologische somparameters IHW Klein 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1506-0008 Opname van biologische indices in de domeintabel Parameter IHW Klein 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1506-0007 Spelling van "levenstadium" corrigeren in domeinwaarden IHW Groot 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1607-0004 aanvraag bemonsteringsapparaat zuigkor RWS WVL Klein 2016-12 - Doorgevoerd
W-1506-0005 Opname van het levensstadium 'eerste levensjaar' in domeintabel Hoedanigheid IHW Klein 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1506-0004 Opname van vier lengteklasses in domeintabel Hoedanigheid IHW Klein 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1506-0003 Corrigeren van de hoedanigheden die van belang zijn fytoplankton-analyses. IHW Groot 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1505-0013 Toevoegen domeinwaarde Benzeensulfonzuur (parameter) ROXIT Delft Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1504-0032* Toevoegen IMWA Metingen incl. uitwisselformaten en domeinen IHW Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1504-0026 invullen einddatum RWS onderdelen in tabel Waterbeheerder IHW Klein 2015-06 - - Doorgevoerd
W-1504-0022 Aanvraag domeinwaarden voor hardheid (WNS) Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1504-0001 nieuwe parameters: Alifatische & Aromatische koolwaterstoffen ROXIT Delft Klein 2015-06 - - Doorgevoerd
W-1503-0036 Invoering Uniform Resource Name IHW Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1503-0034 Definitie RWZI verbeteren BACO Adviesbureau Middelgroot 2016-12 EG Afvalwaterketen - Doorgevoerd
W-1503-0023 opnemen meetonzekerheid in IM Metingen WS De Dommel Groot 2016-12 TW Metingen Y_1447 Doorgevoerd
W-1503-0014 nieuwe parameters en hoedanighden tbv AR CALUX test Aquon Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1503-0005 Definitie windrichting verhelderen Deltares Middelgroot 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1502-0020 foute Omschrijving oleandomycine bij CASnummer 7060-07-5 IHW Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1502-0019 foute Omschrijving van milbemectin bij CASnummer IHW Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1501-0010 Wijzigingen Par.Hoed.h. mbt scheidingstechn.-deel3: Beëindigen par. na gloeien IHW Groot 2016-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1607-0002 aanvraag WNS voor GV [%] [dg] [NT] Aqualysis Klein 2016-12 - Doorgevoerd
W-1409-0021 Wijzigingen Par./Hoed.h. mbt scheidingstechn.-deel1:ZwevendStof -> Onopgeloste stoffen Aqualysis Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1409-0017 Geldigheid parameter snietClB14 beeindigen I.T. Works B.V. Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1407-0034 Verwijderen waardebewerkingsmethode Zomerhalfjaar (ZHJ) IHW Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1606-0035 toevoegen parameters aan biotaxonlijst RWS WVL Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1606-0016 omschrijving domeintabel Meetapparaat aanpassen IHW Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1403-0001 OSTOF is een object en geen chemische stof (tabel Parameter) IHW Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1402-0039 Wijzigingen Par./Hoed.h. mbt scheidingstechn.-deel 2:Indamprest beëindigen Aquon Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1609-0014 Mapping_SDN_P01_2015_07_01 verwerken RWS WVL Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1311-0008 foute omschrijving in waardebepalingsmeth. [opgenomen in W-1311-0011] IHW Groot 2014-06 - - Doorgevoerd
W-1310-0034 RfC Waardebepalingsmethode [opgenomen in W-1311-0011] IHW Groot 2014-06 - - Doorgevoerd
W-1606-0014 2 nieuwe Parameters en 1 BiologischKenmerk RWS WVL Klein 2016-06 NVT. - Doorgevoerd
W-1309-0030 verwijderen dubbele definitie biochemisch zuurstofverbruik IHW Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1606-0013 opname IMWA Metingen objecten in IM Metingen IHW Groot 2016-12 TW Metingen X_1442 Doorgevoerd
W-1609-0012 Wijzigen IMMetingen definitie Sample IHW Groot 2016-12 TW Metingen X_1440 Doorgevoerd
W-1307-0003 Fout in omschrijving hoedanigheid C10C16 verbeteren WS De Dommel Groot 2015-12 EG Chemie|TW Metingen - Doorgevoerd
W-1606-0010 toevoegen van 1 Grootheid en 1 BiologischKenmerk RWS WVL Klein 2016-06 - Doorgevoerd
W-1306-0009 Toevoegen definities van levensstadia en levensvormen IHW Klein 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1606-0004 toevoegen 4 waarnemingssoorten voor afvalwater Aqualysis Klein 2016-06 - Doorgevoerd
W-1305-0016 Wijzigen domeinwaarden mbt Biomassa-parameters IHW Groot 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1304-0023 omschrijving typering zwemwaterkwaliteit aanpassen IHW Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1304-0022 aanpassen code van freon 23, en omschr. CFK1113 en CFK132 IHW Groot 2015-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1606-0003 toevoegen nieuwe hoedanigheid + WNS CZV [mg/l] [O2nbz] [AW] Aqualysis Klein 2016-06 - Doorgevoerd
W-1302-0039 aanpassing omschrijving parameter CLOSTR - clostridia IHW Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1302-0021 Toevoegen en wijzigen ecologische termen in Aquo-lex WS Hunze en Aa's Middelgroot 2016-12 EG Ecologie - Doorgevoerd
W-1606-0002 aanvraag 15 WNS Aquon Klein 2016-06 - Doorgevoerd
W-1301-0020 1 hoedanigheid voor opgelost IHW Groot 2016-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1210-0012 fouten in coderingen verhoudingen van stoffen IHW Groot 2015-12 EG Chemie|TW Metingen - Doorgevoerd
W-1207-0029 Kolom statusWNSnr en voorkeurWNSnr verwijderen uit domeintabel Waarnemingssoort IHW Groot 2015-12 TW Aquo - Doorgevoerd
W-1606-0001 aanvraag WNS: GV [%] [dg] [ZB] Aqualysis Klein 2016-06 - Doorgevoerd
W-1605-0011 toevoegen missende waarden aan RolBetrokkene I.T. Works B.V. Klein 2016-06 - Doorgevoerd
W-1605-0010 toevoegen 2 parameters en 6 WNS Aqualysis Klein 2016-06 - Doorgevoerd
W-1205-0019 typering verwijderen Aanwezigheid toxische blauwalg vastgesteld Aquon Groot 2015-12 TW Metingen - Doorgevoerd
W-1204-0006* NCS opnemen in Aquo-standaard Het Waterschapshuis Middelgroot 2015-12 EG Afvalwaterketen - Doorgevoerd
W-1605-0009 domeinwaarde in Bemonsteringsmethode voor NEN 6600-1:2009 nl Aquon Klein 2016-06 - Doorgevoerd
W-1402-0031 Definitie van waterbodem up-to-date maken - Middel 2014-12 openbaar - Doorgevoerd
W-1210-0013 Golfparameters in Aquo - Groot 2014-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1303-0021 Wijzigen term spitsmuis in spitsmuisboor in Aquo-lex - Groot 2014-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1306-0026 Uniformeren schrijfwijze metastabiele parameters - Groot 2014-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1605-0005 toevoegen 2 somparameters met PCB's RWS CIV Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1605-0001 aanvraag wns Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1310-0033 Foutherstel domeintabel KRW-kwaliteitselementen - Groot 2014-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1311-0011 Foutherstel domeintabel Waardebepalingsmethode - Groot 2014-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1401-0005 Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen - Middel 2014-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1110-0124 Wijziging omschrijving M-getal en P-getal - Groot 2013-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1111-0020 Wijzigingen in (radio)activiteit parameters - Groot 2013-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1210-0007 Foutherstel domeintabel parameter en waarnemingssoort - Groot 2013-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1205-0017 Foutherstel domeintabel Bemonsteringsapparaat - Groot 2013-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1206-0009 Aanpassing vislengteklassen in domeintabel Hoedanigheid - Groot 2013-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1207-0004 Foutherstel domeintabel Bemonsteringssoort - Groot 2013-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1604-0023 waarnemingssoorten voor compartiment HW Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1302-0001 Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte - Middel 2013-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1207-0002 Lab versus In-situ meting - Middel 2012-12 openbaar - Doorgevoerd
W-1207-0031 Verwijderen Leidraad Monitoring uit Aquo-standaard - Middel 2012-12 openbaar - Doorgevoerd
W-1204-0029 Wijzigingen definitiei Legger (Aquo-lex) - Middel 2012-12 openbaar - Doorgevoerd
W-1205-0029 Wijzigen definitie Proceswater (Aquo-lex) - Middel 2012-12 openbaar - Doorgevoerd
W-1604-0022 aanvraag parameter WS Drents Overijsselse Delta Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1204-0008 Foutherstel Aquo-lex - Middel 2012-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1203-0020-A Foutherstel golfparameters - Middel 2012-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1203-0020-B Foutherstel parameters - Middel 2012-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1203-0020-C Foutherstel waarnemingssoorten - Middel 2012-06 openbaar - Doorgevoerd
W-1604-0021 aanvraag waarnemingssoort Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1109-0029 Aanvulling en wijziging begrippen Aquo-lex - Middel 2011-12 openbaar - Doorgevoerd
W-1604-0020 aanvraag parameters en wns Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1110-0016 Foutherstel van de groepsindeling - Middel 2011-12 openbaar - Doorgevoerd
W-1012-0287 Klein foutherstel op domeinwaarden - Middel 2011-12 openbaar - Doorgevoerd
W-1604-0019 aanvraag voor 2 WNS Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1610-0010 aanvraag Aquo codes Provincie Noord-Brabant Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1609-0010 Uitbreiden IMMetingen bemonsteringssoort IHW Groot 2016-12 TW Metingen Y_1443 Doorgevoerd
W-1604-0016 toevoegen WNS NITFCTRMG [%] [NVT] [ZB] Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1604-0014 toevoegen regnum voor visssen in TWN Royal Haskoning DHV Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1604-0013 aanvraag 2 nieuwe WNS met waterstof Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1604-0012 aanvraag 2 nieuwe WNS met glyfsnt Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1604-0011 aanvraag 3 nieuwe waarnemingssoorten Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1604-0010 Dubbele aanhalingstekens in 4 namen in Biotaxon IHW Groot 2016-12 TW Aquo - Doorgevoerd
W-1604-0006 Verwijderen synoniem van een chemische stof uit Parameter IHW Groot 2016-12 EG Chemie - Doorgevoerd
W-1604-0005 nieuwe parameter met WNS voor AW en OW Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1604-0004 onvolkomenheid in toelichting af-/aanvoervak Nieuwland Geoinformatie Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1609-0009 Toevoegen IMMetingen AnalyseCompartiment IHW Groot 2016-12 TW Metingen Y_1441 Doorgevoerd
W-1603-0021 toevoegen WNS met eindoordelen Bodemkwaliteit en zwemwaterkwaliteit IHW Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0019 aanvraag 21 chemische parameters ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0014 aanvraag wns met parameter fycocyanine BlueLeg Monitor Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0012 Heractivatie code 29 tbv laboratorium in tabel RolBetrokkene ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0011 Nieuwe waarnemingssoort met BZV5a Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0009 aanvraag meetinstantie Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0008 aanvraag WNS Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0007 aanvraag waardebewerkingsmethoden RWS WVL Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0005 Mantis 1387: RolBetrokkene uitbreiden met Uitvoeringsdienst/Omgevingsdienst ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1609-0008 Opnemen kolom namespace in Aquo-domeintabel Waterbeheerder IHW Groot 2016-12 TW Aquo - Doorgevoerd
W-1603-0003 toevoegen 9 parameters ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0002 aanvraag meetinstantie Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1603-0001 aanvraag meetinstantie Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0025 aanvraag parametes RWS CIV Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0022 toevoegen uitloogfracties aan tabel Hoedanigheid ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0019 aanvraag 2 parameters, Mantis 1358 ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1609-0004 aanvraag WNS PCB123 [ug/l][NVT][OW] Aquon Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1602-0017 Ongelijkheden Aquo DS en wijzigingsverzoeken SIKB I.T. Works B.V. Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1610-0002 WNS toevoegen voor crotAH in OW WS Hunze en Aa's Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1602-0015 Toevoegen 3 parameters t.b.v. OSPAR RWS WVL Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0014 Aanvraag nieuwe waarnemingssoort X_CODNT / Y_CODNT Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0013 aanvraag WNS en parameter sverttPFOS Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0012 aanvraag wns HHRS van Delfland Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0009 aanvraag wns WS Rijn en IJssel Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0007 aanvraag WNS DC1yT4S [ug/l] [NVT] [OW] Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0006 toevoegen WNS met parameter OS Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0005 toevoegen domeinwaarden aan tabel Compartiment_c ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0004 toevoegen 5 parameters (SIKB0101 Wijzigingsvoorstellen 0001369) ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0003 aanvraag technieken Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1602-0002 aanvraag parameter Aqualysis Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1601-0009 aanvraag meetinstantie Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1601-0007 toevoegen WNS Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1601-0006 toevoegen parameter 5-ethylideen-2-norborneen ROXIT Delft Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1608-0017 aanvraag nieuwe WNS Aquon Klein 2016-12 NVT. - Doorgevoerd
W-1601-0002 toevoegen parameters en hoedanigheden RWS WVL Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1601-0001 aanvraag parameter HHRS Hollands Noorderkwartier Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1512-0018 aanvraag hoedanigheid en wns Aquon Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1512-0017 aanvraag domeinwaarde Onderwijs Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1512-0016 wijziging Biotaxon taxonouder ivm 2 foutjes in TWN Royal Haskoning DHV Klein 2016-06 - - Doorgevoerd
W-1507-0009 Toevoegen 2 WNS voor Q in compartiment CH WS Zuiderzeeland Klein 2015-12 - - Doorgevoerd
W-1106-0041 Uitbreiding UM Aquo cluster KRW met klasse en attribuut - Middel 2011-12 openbaar - Ingetrokken
W-1211-0037 Meervoudig metadata element op reekswaarde niveau - Groot 2013-06 openbaar - Ingetrokken
W-1202-0019 Uitbreiding UM Aquo Metingen - Middel 2012-06 openbaar - Ingetrokken
W-1309-0028 Verzamel RfC update 2014-1 IHW Groot 2014-06 - - Deels doorgevoerd
W-1309-006 Verzamel RfC Aquo-update 2014-1 IHW Groot 2014-06 - - Deels doorgevoerdToelichting tabel wijzigingsvoorstellen

In deze tabel wordt een toelichting gegeven op de kolommen die gebruikt worden bij de wijzigingsvoorstellen.

Kolom Toelichting
Wijzigingsnummer Elk wijzigingsvoorstel heeft een uniek registratie nummer. Indien er een document is opgesteld, zit hier een link.
Omschrijving Samenvatting van de inhoud van het wijzigingsvoorstel
Indiener Organisatie die het wijzigingsvoorstel heeft ingediend, ingevuld vanaf update 2015-06
Impact De impact wordt bepaald aan de hand van de impactmatrix. Onderscheid in impact wordt weergegeven vanaf de update 2009-12. Wijzigingsvoorstellen met impact = klein worden slechts incidenteel weergegeven.
Updateronde De jaar en maand combinatie geeft aan in welke ronde het wijzigingsvoorstel behandeld is.
Consultatie Met ingang van de de update 2015-12 worden expert- en/of technische werkgroepen geconsulteerd bij bepaalde wijzigingsvoorstellen
SIKB nr Indien er een relatie is met een wijzigingsvoorstel dat in behandeling is bij SIKB wordt dat in deze kolom aaangegeven.
Status De status van het wijzigingsvoorstel wordt weergegeven vanaf de update 2011-2.Nota van Commentaar

In onderstaande tabel vindt u de Nota's van Commentaar met het commentaar op de wijzigingsvoorstellen. De update 2015-12 is de laatste update waar standaard een openbare consultatie is gehouden. Vanaf dat moment vindt een directe openbare consultatie alleen nog plaats indien het CCvD-D hiertoe besluit. De wijzigingsvoorstellen worden nu gepubliceerd direct na indienen, alle gebruikers hebben toegang tot deze site en kunnen reageren door contact op te nemen met de servicedesk van IHW.

NvC Omschrijving Update Consultatie-
ronde
Impact
NvC-2015-12 Nota van Commentaar december 2015 2015-12 1 Groot
NvC-2014-12 Nota van Commentaar december 2014 2014-12 1 Middel
NvC-2014-06 Nota van Commentaar juni 2014 2014-06 1 & 2 Groot
NvC-2013-06 Nota van Commentaar juni 2013 2013-06 1 Middel
NvC-2013-06-R1 Nota van Commentaar juni 2013 2013-06 1 Groot
NvC-2013-06-R2 Nota van Commentaar juni 2013 2013-06 2 Groot
NvC-2012-12 Nota van Commentaar december 2012 2012-12 1 Middel
NvC-2012-06 Nota van Commentaar juni 2012 2012-06 1 Middel
NvC-2011-12 Nota van Commentaar december 2011 2011-12 1 Middel
NvC-2011-06 Nota van Commentaar juni 2011 2011-06 1 & 2 Groot
NvC-2010-06 Nota van Commentaar juni 2010 2010-06 1 & 2 Groot
NvC-2009-12 Nota van Commentaar december 2009 2009-12 1
NvC-2009-06 Nota van Commentaar juni 2009 2009-06 1 & 2
NvC-2008-12 Nota van Commentaar december 2008 2008-12 1
NvC-2008-06 Nota van Commentaar juni 2008 2008-06 1 & 2