Wijzigingsvoorstellen

De Aquo-standaard wordt actueel gehouden door de input van gebruikers. Twee keer per jaar vindt er een update van de standaard plaats, namelijk in juni en december.

Raadpleeg wijzigingsvoorstellen op de Aquo-sharepoint site
Het overzicht met wijzigingsvoorstellen vindt u op de Aquo-sharepoint site. Klik hier om te lezen hoe Aquo-sharepoint werkt.

Op de Aquo-sharepoint site kunt u eenvoudig het gehele wijzigingsproces volgen. Zodra een wijzigingsvoorstel wordt ingediend wordt deze hier gepubliceerd. Iedere keer dat er iets wijzigt aan het voorstel wordt er een nieuwe versie gepubliceerd maar de oudere versies kunt u ook nog downloaden. Verder leest u op deze site wat de status is van het wijzigingsvoorstel, of het in een werkgroep wordt behandeld en zo ja wanneer dat zal zijn maar ook op welk onderdeel het wijzigingsvoorstel van toepassing is.

Deze sharepoint site is openbaar en toegankelijk met een gastaccount. De inloggegevens hiervoor zijn:
Inlognaam: aquogast@gmail.com
Wachtwoord: gastaquo2018

U kunt er ook voor kiezen om een eigen account aan laten maken, zodat u een ‘alert’ kunt instellen voor updates op de Aquo-sharepointsite of het volgen van een specifiek wijzigingsvoorstel. Een account kunt u aanvragen via servicedesk@ihw.nl.
Direct naar de Aquo-sharepoint site.

Archief wijzigingen
Wijzigingsvoorstellen (RfC's) met een middelgrote en grote impact op de Aquo-standaard, die in de updaterondes 2006-12 t/m 2016-12  gepubliceerd zijn, zijn opgenomen in het Archief Wijzigingen.

Wijzigingsprocedure
Op de pagina Wijzigingsprocedure leest u hoe u inspraak kunt hebben op welke wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd in de standaard.

In de Wijzigingsprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen kleine wijzigingen die zonder consultatie zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd en middelgrote en grote wijzigingen die besproken worden in een expertgroep (EG) en/of technische werkgroep (TW). In de kolom status leest u in welke fase van het wijzigingsproces het wijzigingsvoorstel zich bevindt. Een toelichting op de status vindt u onder het overzicht met de wijzigingsvoorstellen.

Reageren op een wijzigingsvoorstel?
Dat kan zolang het voorstel de status ‘Nieuw’ of ‘In behandeling’ heeft. Neem hiervoor dan contact op met de servicedesk van het IHW.

Terug naar de paginatop