Indienen wijziging

De Aquo-standaard is een dynamisch geheel. De inhoud van de Aquo-standaard wordt mede door u als gebruiker bepaald. U kunt te allen tijde een verzoek tot een wijziging indienen door contact op te nemen met de Servicedesk.

Wij maken aan de hand van een impactmatrix onderscheid tussen de volgende wijzigingen:

 • kleine wijzigingen (toevoegen van domeinwaarden of definities);
 • middelgrote wijzigingen;
 • grote wijzigingen.


Wijzigingsvoorstel indienen

Wilt u een nieuwe term of een domeinwaarde toevoegen aan de Aquo-standaard? Of wilt u juist dat een bestaande term of definitie wordt gewijzigd? Wilt u een wijziging in één van de Aquo-modellen doorvoeren? Of wilt u graag dat de Aquo-standaard wordt uitgebreid? Voor al deze wensen en nog vele anderen kunt u een wijzigingsvoorstel indienen, dit doet u door het Wijzigingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te mailen naar de Servicedesk van het IHW. Alle wijzigingsvoorstellen worden periodiek gepubliceerd op de pagina Wijzigingsvoorstellen.

Houdt u bij het indienen van middelgrote en grote wijzigingen rekening met een langere doorlooptijd. Bij complexe wijzigingen gaan we samen met u een wijzigingsvoorstel opstellen. Voordat wij het wijzigingsvoorstel ter consultatie aanbieden aan een expertgroep of technische werkgroep, vragen wij u als indiener het wijzigingsvoorstel te reviewen.

Terug naar de paginatop

Acceptatiecriteria

Iedereen kan en mag een wijzigingsvoorstel indienen op de Aquo-standaard. Het wijzigingsvoorstel moet echter wel aan een aantal criteria voldoen. Allereerst moet het wijzigingsvoorstel natuurlijk binnen de scope van de Aquo-standaard vallen. Maar ook inhoudelijk moet het wijzigingsvoorstel voldoen aan een aantal eisen, denk aan: welke informatie moet er worden aangeleverd, aan welke kwaliteitseisen moet het voldoen of  in welk formaat moeten de gegevens worden aangeleverd.  In onderstaande alinea's staat beschreven welke gegevens aangeleverd moeten worden voor verschillende kleine wijzigingen. Voor wijzigingen met een middelgrote of grote impact moet soms meer informatie worden aangeleverd.

Specificaties
document

termen
informatiemodellen en uitwisselformaten

Terug naar de paginatop

Aanvragen domeinwaarde

Voor het toevoegen van een nieuwe domeinwaarde aan de Aquo-standaard zijn onderstaande aandachtspunten belangrijk. Hierbij geldt dat hoe vollediger u bent in uw aanvraag, hoe eenvoudiger en vlotter deze afgehandeld kan worden. Aandachtspunten:

 • controleer eerst zelf in de tool  Aquo DS of de domeinwaarde al is opgenomen in de domeintabel;
 • vul het wijzigingsformulier in;
 • geef aan aan welke domeintabel u de domeinwaarde wilt laten toevoegen;
 • lever te allen tijde een definitie van de domeinwaarde aan (in het geval van een chemische stof voldoet het CAS-nummer);
 • vermeld de bron bij de definitie;
 • voorzie uw voorstel van een toelichting en motivatie.

Terug naar de paginatop

Aanvragen term

Voor het toevoegen van een nieuwe term aan de Aquo-standaard zijn onderstaande aandachtspunten belangrijk. Hierbij geldt dat hoe vollediger u bent in uw aanvraag, hoe eenvoudiger en vlotter deze afgehandeld kan worden.  Aandachtspunten:

 • controleer eerst zelf in de tool Aquo LOC of de term al is opgenomen in Aquo-lex;
 • vul het wijzigingsformulier in;
 • lever een definitie van de term aan, bij voorkeur afgestemd met vakgenoten;
 • vermeld de bron bij de definitie;
 • voorzie uw voorstel van een toelichting en motivatie.

Terug naar de paginatop

Aanvragen taxon

Voor het aanvragen van een nieuw taxon geldt een andere procedure. De TWN-lijst wordt beheerd door inhoudelijk specialisten van het laboratorium van Rijkswaterstaat. Het aanvragen van een nieuw taxon in de TWN-lijst kan alleen worden gedaan door de contactpersoon binnen uw organisatie via de tool TWN-lijst. Weet u niet wie de contactpersoon is binnen uw organisatie, neemt u dan contact op met de servicedesk. De onderstaande paragraaf  ‘Afhandeling door Servicedesk'  is niet van toepassing voor het aanvragen van een nieuw taxon.

Terug naar de paginatop

Afhandeling door Servicedesk

Na het indienen van een wijzigingsvoorstel bij de Servicedesk van het IHW ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

De Servicedesk beoordeelt of uw wijzigingsvoorstel van toepassing is op de Aquo-standaard. Vervolgens bekijken we of het wijzigingsvoorstel compleet is. Zo niet, dan nemen wij contact met u op. Zo wel, dan beoordelen wij  de impact van uw wijzigingsvoorstel aan de hand van de impactmatrix: is deze klein, middelgroot of groot.

Wij streven er naar kleine wijzigingen binnen 10 werkdagen door te voeren. Middelgrote en grote wijzigingen kunnen pas na goedkeuring worden doorgevoerd. Op de pagina Wijzigingsprocedure is beschreven hoe dit proces verloopt. In dat geval informeren wij u in welke update uw voorstel wordt meegenomen.

Als uw wijziging is doorgevoerd, ontvangt u van ons een melding dat het wijzigingsvoorstel is afgehandeld. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Houd het vraagnummer daarbij paraat of vermeld het in uw e-mail.

Terug naar de paginatop