Aquo-wijzigingen

De Aquo-standaard is een dynamisch geheel. De wereld om ons heen staat niet stil. Door nieuwe wet- en regelgeving en (inter)nationale ontwikkelingen is het nodig dat Aquo regelmatig wordt bijgewerkt. Daarom voert het Informatiehuis Water, afhankelijk van de ingebrachte wijzigingsvoorstellen en de impact van die voorstellen, continu of op gezette tijden wijzigingen door op de Aquo-standaard, zie voor de planning van het wijzigingsproces de releasekalender Aquo.  

Op de Aquo-standaard kunt u wijzigingsvoorstellen (RfC's) indienen. Het Informatiehuis Water maakt bij de voorstellen, aan de hand van de impactmatrix, onderscheid naar impact voor gebruikers:

  • Kleine wijziging (Z) – dit is een wijziging op de standaard die geen effect heeft op de werking van het uitwisselformaat. In de regel betreft het een uitbreiding op een domeintabel of het Aquo-lex. Kleine wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd zonder dat uw werkproces vertraging oploopt.
  • Middelgrote wijziging (Y) – dit is een wijziging op de standaard die effect heeft op de uitwisseling, maar als deze niet wordt geïmplementeerd vindt er geen verstoring van de uitwisseling plaats. In de regel betreft het de uitbreiding van het informatiemodel met nieuwe entiteiten of attributen. Middelgrote wijzigingen worden – na doorlopen van de wijzigingsprocedure – twee maal per jaar doorgevoerd, in juni en december. Middelgrote wijzigingen hebben geen standaard implementatieperiode;
  • Grote wijziging (X) – dit is een wijziging op de standaard die direct effect heeft op de uitwisseling als deze niet geïmplementeerd wordt. In de regel betreft het een wijziging op het informatiemodel, wijziging in de verplichte relaties of wijzigingen in de betekenis van domeinwaarden. Grote wijzigingen (met veel impact op de gebruikers van Aquo) worden – na doorlopen van de wijzigingsprocedure – eenmaal per jaar doorgevoerd, in december. Grote wijzigingen hebben standaard een implementatieperiode van 1 jaar. Bij echt grote wijzigingen kan in overleg met de technische werkgroep een langere implementatieperiode worden afgesproken. Deze implemenatieperiode wordt bekrachtigd door het CCvD-D.

U, als gebruiker, heeft dus inspraak of een wijzigingsvoorstel wel of niet wordt doorgevoerd. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u lezen op de pagina wijzigingsprocedure. Alle wijzigingsvoorstellen worden op de pagina Wijzigingsvoorstellen gepubliceerd. Op de pagina Aquo updates leest u achtergrond informatie bij de betreffende update. De wijzigingsvoorstellen uit de periode 2006 tot en met juni 2015 kunt u vinden in het archief wijzigingen.