Over TWN-lijst

De Taxa Waterbeheer Nederland bestaat uit een aantal lijsten (TWN-lijst), waarin alle organismen zijn opgenomen die voor het het waterbeheer relevant (kunnen) zijn. Dit kunnen dus zowel aquatische als semi-aquatische als ook niet-aquatische organismen zijn. De naamgeving van de taxa is eenduidig volgens de binominale nomenclatuur en kent een verwijzing naar de auteur en determinatie literatuur.

Regelmatig worden de lijsten bijgewerkt door de experts van het RWS-laboratorium. De lijsten vormen de standaard voor de opslag, verwerking en uitwisseling van biologische gegevens binnen het waterbeheer in Nederland. Aanvragen van een nieuw organisme kan uitsluitend via de Tool – TWN-lijst.

De TWN-standaard omvat nu 26239 taxa verdeeld over 12 groepen, te weten: macro-evertebraten, fytoplankton, diatomeeen, zooplankton, macrofyten, nematoden, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vlinders, vissen en vogels. Voor zover mogelijk zijn de taxa voorzien van literatuurreferenties.

De taxa uit de TWN zijn ook opgenomen in de Aquo-domeintabel Biotaxon zodat datavalidatie mogelijk is.

Achtergronddocumentatie over de TWN-lijst is opgenomen in de praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen IM Metingen. Voor vragen over de TWN kunt u de FAQ TWN raadplegen. Staat uw vraag hier niet bij? Neemt u dan contact op met onze Servicedesk. Zij zullen u verder helpen.