Over Aquo DS

De Aquo DS (Aquo domeintabellenservice) is een tool waarmee de domeintabellen, die het Informatiehuis Water beheert, worden ontsloten. In de Aquo DS is achtergrondinformatie over de domeintabellen vastgelegd, zoals bijvoorbeeld wat de definitie van een domeintabel is en hoe deze opgebouwd is. Daarnaast kunt u zien welke domeinwaarden in de betreffende domeintabel zijn opgenomen.

Zoektips

  • Sinds juni 2011 wordt de historie van een domeintabel bijgehouden. Standaard worden de geldige domeinwaarden getoond, maar vinkt u in plaats van ‘peildatum', ‘historie' aan dan worden ook de domeinwaarden getoond die niet meer geldig zijn.
  • Het is ook mogelijk om domeinwaarden over alle tabellen heen te zoeken of op een zoektekst te filteren. Maak daarbij gebruik van * als jokerteken. Zoek bijvoorbeeld op ‘*stikstof*' in de kolom omschrijving van de tabel Parameter voor alle chemische stoffen met stikstof in de omschrijving.
  • Een selectie kan worden geëxporteerd in csv en xml formaat.
  • Via de menu-optie ‘uitgebreid zoeken van een domeintabel' kunnen alle domeintabellen, die met een bepaald werkveld of trefwoord te maken hebben, opgezocht worden. Deze optie zit enigszins verstopt achter het vergrootglaasje op de hoofdpagina van de Aquo DS. Kies vervolgens uit een van de dropdownopties ‘Thema' of  ‘Categorie/Trefwoord'.
  • U kunt ook de domeintabel raadplegen: u vindt hier de definitie en de specificaties van de domeintabel.
  • Lees voor meer informatie over het raadplegen van de domeintabellen de Handleiding Aquo DS.

Aquo DS biedt ook de mogelijkheid om via een webservice domeinwaarden en -tabellen in afnemende systemen te synchroniseren. Hierdoor wordt het gebruik van de juiste domeinwaarden in het informatiesysteem ondersteund.

Mist u een waarde in een domeintabel dan kunt u direct in de Aquo DS op ‘Aanvragen' klikken. En vervolgens kunt u, door het webformulier geheel in te vullen, de gewenste domeinwaarden aanvragen bij de Servicedesk van het Informatiehuis Water. Meer informatie vindt u op de pagina Indienen wijziging.