Aquo DS webservice

Met de Aquo DS webservice kunt u uw eigen domeintabellen en de bijbehorende domeinwaarden automatisch laten synchroniseren met de Aquo-domeintabellen. Zo weet u zeker dat u de juiste waarden gebruikt. Naast voordelen op het gebied van opslag van domeinwaarden en geautomatiseerde synchronisatie, biedt het lokaal opslaan en het dagelijks synchroniseren ook performance voordelen. De service biedt de informatie in het systeemonafhankelijke XML-formaat aan.

In de handleiding van de Aquo DS webservice is weergegeven waar de webservice (wsdl) te raadplegen is. Bij IHW is een op de programmeertaal ‘c-sharp' gebaseerde voorbeeldimplementatie uitgewerkt voor het ophalen van domeintabellen en domeinwaarden. In dit voorbeeld kunt u ook lezen hoe de xml informatie als csv-bestand weg kan schrijven. De opslag van de waarden en foutafhandeling dient u uit te werken in eigen code, omdat deze systeemafhankelijk zijn. Op verzoek kunnen wij het voorbeeld voor u beschikbaar stellen.

Toepassing

De Aquo DS webservice wordt op dit moment, voor zover bekend, toegepast in / gebruikt door:

  • Provinciaal zwemwaterregister
  • Distributielaag (Rijkswaterstaat)
  • Waterkwaliteitsportaaal (in ontwikkeling bij IHW)
  • Volg- & StuurSysteem KRW VSS (Nelen & Schuurmans / STOWA): inlezen ‘eenheden' en ‘organisaties'
  • DijkDataServiceCentrum (Stichting IJkdijk / Nelen & Schuurmans / Fugro): Met name synchroniseren domeinwaarden m.b.t. metingen
  • Waterschap De Dommel
  • Waterschap Aa en Maas
  • Waterschap Brabantse Delta
  • Hoogheemraadschap van Rijnland.

Mocht u aan de slag gaan met de Aquo DS webservice, dan  is het fijn als u zich als gebruiker van de webservice registreert bij IHW. We kunnen u dat tijdig op de hoogte stellen van onderhoud aan de service.