Aquo voor Inkopers

Als inkoper binnen de overheid moet u voldoen aan de geldende wet- en regelgeving rondom open standaarden. Dit betekent dat er tijdens het inkoopproces in de aanbesteding rekening moet worden gehouden met de inbedding van de Aquo-standaard in het aan te kopen product.

Als inkoper heeft u een cruciale rol bij de adoptie van de Aquo-standaard. Als er in het inkooptraject geen aandacht wordt besteed aan de inbedding van de Aquo-standaard in het nieuwe product, dan zal gestandaardiseerde gegevensuitwisseling niet plaats vinden en zal de winst die deze standaardisatie met zich mee brengt op de langere termijn, niet binnengehaald worden. Wellicht kunt u als inkoper een rol spelen bij de inbedding van Aquo in uw organisatie.

Om inkopers te helpen open standaarden op een goede wijze op te nemen in de aanbestedingsdocumenten heeft het Forum Standaardisatie een handreiking met voorbeeld bestekteksten opgesteld die hierbij gebruikt kunnen worden. Op dit moment zijn er nog geen specifieke bestekteksten voor de Aquo-standaard beschikbaar. Mocht u specifieke Aquo-vragen hebben, maak dan gebruik van de producten en diensten rondom Aquo. Ook kunt u kijken of het stappenplan op de pagina inbedding in uw organisatie voor u duidelijkheid biedt.