Pas toe of leg uit

De Aquo-standaard is opgenomen op de lijst met ‘pas toe of leg uit’-standaarden van het Forum Standaardisatie. Dit betekent dat overheden verplicht zijn deze open standaarden te eisen (‘pas toe') bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen/-diensten.  Afwijken mag alleen met zwaarwegende redenen en verantwoording hierover moet worden afgelegd in het jaarverslag (‘leg uit').

Deze verplichting geldt minimaal voor investeringen boven de 50.000 euro. Het is echter verstandig om juist ook bij projecten met een investering van minder dan 50.000 euro de open standaarden toe te passen. Over deze standaarden is door meerdere partijen goed nagedacht. Dus waarom zou u het wiel opnieuw willen uitvinden terwijl u direct gebruik kunt maken van het bestaande denkwerk?

Predicaat Uitstekend Beheer
Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft het Informatiehuis Water (IHW) de status van ‘Uitstekend Beheer’ toegekend voor het beheer van de Aquo-standaard. Deze status is een erkenning dat een standaardisatieorganisatie het beheer van een standaard goed heeft geregeld. En dit betekent dat nieuwe versies van de standaard zonder review zullen worden opgenomen als open standaard. Het CCvD-Datastandaarden stelt nieuwe versies in juni en/of december vast – zie pagina Wijzigingsprocedure. Houdt de pas toe of leg uit lijst op de website van het Forum Standaardisatie dus goed in de gaten.