Informele afspraak

Afspraken die in de Aquo-indeling vallen onder Informele afspraak (geen onderdeel van Aquo) en voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • Verplichting – niet bindend volgens ‘pas toe of leg uit
  • Inhoud – informatief karakter
  • Betrokken partijen – twee of meer waterbeheerders
  • Consensus niet noodzakelijk
  • Beheer – geen beheer door IHW
  • Openbare consultatie – niet van toepassing

Het Informatiehuis Water is niet betrokken bij de totstandkoming van informele afspraken, maar kan wel een platform bieden om dit soort afspraken te publiceren. Mocht u afspraken hebben gemaakt met een aantal waterbeheerders onderling en lijkt het u waardevol om deze te delen met andere waterbeheerders, neem dan contact op met de Servicedesk om te overleggen of deze afspraken een plek kunnen krijgen op onze website.

Onderwerpen en producten die vallen in de categorie Informele afspraak zijn:

Onderwerp Eigenaar Beschikbare producten
- - -