Aquo-richtlijn

Afspraken die in de Aquo-indeling vallen onder Aquo-richtlijn voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • Verplichting – niet van toepassing
  • Inhoud – informatief karakter
  • Betrokken partijen – relevante gremia waarin waterbeheerders zijn vertegenwoordigd
  • Consensus – niet noodzakelijk (kan ontstaan vanuit wetgeving)
  • Beheer – door IHW met IHW budget
  • Openbare consultatie – niet verplicht

Een richtlijn is een praktische uitwerking van de bepalingen in Aquo en bevat bijvoorbeeld toelichtingen op de standaard, werkafspraken en toepassingsmethoden.

Aquo-onderdelen en producten die vallen in de categorie Aquo-richtlijn zijn:

Aquo-onderdeel Beschikbare producten
Aquo-praktijkrichtlijnen meer lezen: Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen
meer lezen: Praktijkrichtlijn IM Metingen-domeintabellen
meer lezen: Praktijkrichtlijn Aquo-lex
meer lezen: Praktijkrichtlijn IMWA
meer lezen: Praktijkrichtlijn Geografie en geometrie
meer lezen: Praktijkrichtlijn Waterkwantiteitsbeheer (opgenomen in de parameterlijst)
meer lezen: Praktijkrichtlijn Zuiveringsbeheer  (opgenomen in de parameterlijst)
Aquo-parameterlijsten Raadplegen: Parameterlijst Aquatische ecologie
Raadplegen: Parameterlijst Beoordeling oppervlaktewater en grondwater
Raadplegen: Parameterlijst Bodemkwaliteit compartiment Bodem/Sediment
Raadplegen: Parameterlijst Bodemkwaliteit compartiment Grondwater
Raadplegen: Parameterlijst Drinkwater(bronnen)
Raadplegen: Parameterlijst Grondwaterkwaliteit
Raadplegen: Parameterlijst Oppervlaktewaterkwaliteit
Raadplegen: Parameterlijst Waterkwantiteitsbeheer
Raadplegen: Parameterlijst Zuiveringsbeheer
Raadplegen: Parameterlijst Zwemwater
Aquo-mappings Raadplegen: Mapping Parameter: actueel <-> historisch
Raadplegen: Mapping IM Metingen <-> Waarnemingssoort
Meer lezen: Mapping Aquo <-> SeaDataNet