Indeling Aquo

Aquo kent verschillende onderdelen, bijvoorbeeld het Aquo-lex, de Aquo-domeintabellen of de Aquo-modellen. Binnen deze onderdelen zijn vervolgens verschillende producten beschikbaar die u kunnen helpen bij het gebruik, zoals alle downloadbare documentatie en de Aquo Domeintabellen Service (Aquo DS). Maar wanneer moet iets verplicht worden toegepast?

De term “Aquo” wordt gebruikt om standaardisatie-afspraken binnen het hele waterdomein te kenmerken. Aquo betekent letterlijk ‘water' in de kunsttaal Ido.

Binnen Aquo kennen we verschillende soorten afspraken. Deze afspraken onderscheiden zich op de volgende punten:

  • facultatief of verplicht;
  • eisen stellend of informatief karakter;
  • vertegenwoordiging van belanghebbenden;
  • principe van besluitvorming;
  • wel of geen beheer door IHW;
  • wel of geen consultatie via openbare commentaarronde.

De volgende typen afspraken zijn te onderscheiden, waarbij de eerste drie onder de Aquo-afspraken vallen en de laatste twee niet. Om de actuele afspraken te bekijken klikt u in het sub-menu op de verschillende typen afspraken.

Indeling Beschrijving
Aquo-standaard Een afspraak die op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst staat en met behulp van alle waterbeheerders in consensus tot stand is gekomen en wordt beheerd.
pre Aquo-standaard Een voorlopige eisen stellende afspraak met bepalingen die nog onvolledig zijn en onder voorbehoud zijn opgenomen. De waterbeheerder heeft niet de wettelijke verplichting deze afspraak te volgen, maar dient er wel rekening mee te houden dat deze uiteindelijk wordt opgenomen in de Aquo-standaard:

- na verdere testen;
- met aanvullingen;
- nadat consensus is bereikt.

Aquo-richtlijn Een afspraak rondom het toepassen van de Aquo-standaard, die niet per se volgens consensus met alle waterbeheerders tot stand hoeft te komen. Bevat bijvoorbeeld toelichtingen op standaarden, werkafspraken en toepassingsmethoden.
Technische richtlijn Een eisen stellende afspraak die in principe sneller tot stand kan komen dan een afspraak die onder de Aquo-standaard valt en waarbij het bereiken van consensus binnen de gehele watersector lastig en niet noodzakelijk is. Het is echter wel wenselijk om de afspraak vast te leggen en te publiceren.
Informele afspraak Een afspraak waarbij het IHW niet betrokken is geweest in de totstandkoming en die niet door IHW wordt beheerd, maar van belang is voor de doelgroep Aquo.