gml/xml-formaat

De meeste internet communicatie vindt plaats via gestandaardiseerde berichten op basis van de zogenaamde eXtensible Markup Language (xml). Een voorbeeld van xml is deze webpagina die onder de ‘motorkap' in een xml-variant (html) is opgeslagen. In het xml-formaat is ‘ID' de sleutel. Het voordeel van dit xml-bericht is dat de betekenis van wat er wordt uitgewisseld automatisch gekoppeld wordt aan de inhoud. Hiermee kan automatisch worden gecontroleerd (gevalideerd) of de inhoud van een bericht overeenkomt met de standaard. Dit gebeurt op basis van een xsd-schemabestand. Op de pagina met meer informatie over xsd’s is uitgewerkt welke xsd-bestanden de Aquo-standaard kent en hoe deze bestanden werken.

De Geography Markup Language (gml) is een ISO 19136 standaard, waarin specifiek voor geometrieën (punten, lijnen en vlakken) uitbreidingen zijn opgenomen. In de praktijk wordt er echter nog regelmatig gekozen om geografie op basis van ESRI-shapefiles (.shp files) uit te wisselen. Binnen Aquo is alleen bij IMWA Waterveiligheid voor het shape-formaat gekozen. Reden waarom Aquo kiest voor GML als standaard formaat:

  • Gml is een open standaard die op de ‘pas toe of leg uit' lijst is opgenomen, evenals Aquo zelf.  Daarmee is het voor overheden een verplichting deze te ondersteunen. Daarnaast vragen de geografische basisregistraties, zoals de BRO en BGT en de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE, allemaal om services die de informatie in gml- formaat aanbieden. Het shape-formaat is, hoewel veel gebruikt, een merkgebonden (ESRI) standaard. Overigens is de specificatie wel uitvoerig beschreven en vrij beschikbaar.
  • Het is bij shapefiles niet mogelijk om ‘geometrieën' te mixen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om waterlopen (lijnen) en meren (vlakken) in één bestand uit te wisselen. Maar ook niet om meetpunten en waterlichamen in één bestand te stoppen. Hierdoor raken onderlinge relaties ‘kwijt'. In het gml-formaat is het wel mogelijk om meerdere geometrie typen op te nemen. Ook is het mogelijk om een enkel object meerdere geometrieën te geven (bijvoorbeeld weergave als lijn én vlak bij een waterloop).
  • Shapefiles zijn gericht op het overbrengen van geometrieën. Andere eigenschappen (attributen) kunnen alleen via een excel-achtige tabel worden gekoppeld. Is een attribuut complex, een verwijzing naar een ander object of komt het meervoudig voor, dan biedt het shape-formaat hier eigenlijk geen goede oplossing voor. Vaak wordt dit dan via een truc uitgewisseld, waarbij informatie bewust dubbel wordt uitgewisseld waardoor de ontvanger het bestand weer moet ontwarren. Het gml-formaat biedt alle mogelijkheden die ook in een relationele database beschikbaar zijn.
  • Shapefiles zijn niet heel strikt in de inhoud van velden / veldtypen. Er is ook geen definitie beschikbaar van de inhoud van een veld. Als daar bijvoorbeeld een vaste lijst voor geldt dan kan niet (automatisch) gecontroleerd worden of deze ook daadwerkelijk is toegepast. Gml-berichten zijn te valideren op hun structuur en inhoud. Zowel ontvanger als verzender van informatie komt makkelijker achter eventuele fouten.


Voorbeelden

Het gml-formaat is voor de volgende Aquo-modellen gedefinieerd.

Voor deze Aquo- modellen is tevens een xsd schemabestand beschikbaar voor de validatie.
Het xsd-bestand van IM Metingen verstrekt het IHW niet aan derden. Wanneer u dit document wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met helpdeskSIKB@roxit.nl.)

Voor het uitwisselen van metingen zijn de volgende  gml/xml-voorbeeldbestanden beschikbaar gesteld:

De laatste versies van de schemabestanden: