csv-formaat

Het comma separated value formaat is een simpel tekstformaat waarin de informatie in rijen en kolommen is verdeeld. In de kolommen staan de eigenschappen (attributen) en in de rijen de objecten (records). Daarbij zijn de kolommen onderling gescheiden door een scheidingsteken meestal een comma. Vandaar de naamgeving “comma separated value”. Let op: bij Aquo csv-bestanden wordt een puntcomma, “;”, gebruikt als scheidingsteken. In het csv-formaat is Code de sleutel. Het csv-formaat is beschikbaar voor het uitwisselen van IM Metingen en IMWA Waterveiligheid.

Het voordeel van een csv-encoding bestand is dat het eenvoudig te lezen / bewerken is met bijvoorbeeld de gratis ‘csvedit‘ software. De csv-encoding is ontwikkeld, omdat niet in alle gevallen de rijkdom van het gml-formaat noodzakelijk is. Een nadeel van de csv-encoding is dat het noodzakelijk is meerdere bestanden uit te wisselen.

In het gml-formaat kan binnen één enkel bestand uitgewisseld worden. Bij het csv-formaat zijn twee aparte bestanden nodig. Belangrijke verschillen tussen het csv- en het gml-formaat zijn:

  • Monsters kunnen in het csv-formaat niet opgebouwd worden uit submonsters. Deze soort hiërarchie, die wel past in het gml-formaat, past niet in het platte csv-formaat.
  • Gerelateerde (proces) informatie kan niet of slechts beperkt worden uitgewisseld, terwijl het gml-formaat een uitgebreide metainformatie structuur biedt.
  • De waardereeksen zoals gedefinieerd in het gml-formaat kunnen niet worden uitgewisseld in het csv-formaat. Het csv-formaat gaat uit van ongerelateerde meetwaarden.
  • In het csv-formaat kunnen alleen Tijdwaarden worden uitgewisseld. Plaats-tijdwaarden, Plaatswaarden en Verticaalwaarden zijn daarmee (in tegenstelling tot bij het gml-formaat) niet beschikbaar.


csv-encoding  IMWA en IM Metingen

In de update van december 2016 is IMWA Metingen opgegaan in IM Metingen en zijn de csv-bestanden voor meetwaarden en monsters samengevoegd.

De csv-encoding voor IM Metingen kent hiervoor de beschrijving van twee verschillende csv-bestanden:

De csv-encoding voor IMWA Waterveiligheid kent hiervoor de beschrijving van twee verschillende csv-bestanden:

In het rapport Specificatie IMWA en IM Metingen shape en csv-encoding kunt u meer lezen over de structuur van deze bestanden.