Aquo-uitwisselformaten

De Aquo-uitwisselformaten zijn te gebruiken voor het uitwisselen van gegevens volgens de Aquo-uitwisselmodellen in een specifiek technisch formaat. De Aquo-standaard is een semantische standaard en gaat daarmee over de betekenis/inhoud van een bericht en minder over de techniek van een een bericht. Als voorbeeld, een tekst in een brief hoeft inhoudelijk niet anders te zijn dan die in een e-mail (de semantiek). De techniek is wel duidelijk anders en vraagt om nadere afspraken; een e-mail wordt digitaal verstuurd, een brief analoog. Het afspreken en hanteren van afspraken over de structuur (het technische formaat) van een bericht zijn nodig voor systemen die geautomatiseerd uitwisselen.

Binnen Aquo zijn voor drie technische formaten afspraken vastgelegd. Deze afspraken worden ook wel ‘encoding' genoemd:

 •  csv-formaat
  dit formaat wordt in de Aquo-standaard gebruikt voor de uitwisseling van zowel fysisch-chemische als biologische gegevens.
 • gml/xml-formaat
  dit formaat wordt in de Aquo-standaard gebruikt voor de uitwisseling van gegevens.
 • shp-formaat
  dit formaat wordt in de Aquo-standaard gebruikt bij IMWA Waterveiligheid voor de uitwisseling van geografische informatie.

Het is mogelijk dat er in de toekomst afspraken over andere technische formaten worden toegevoegd. Of en wanneer een encoding wordt gemaakt van nieuwe technische formaten, is afhankelijk van de behoefte van de gebruikersgroep die gegevens digitaal willen uitwisselen. Per Aquo-model is het mogelijk andere formaten te definiëren, omdat het type gegevens en de gebruiktersgroep per model kan verschillen.

Voor opname van nieuwe technische formaten gelden de volgende regels:

 • Er is een schriftelijke toezegging dat het formaat werkelijk wordt geïmplementeerd, waarbij gegevensuitwisseling tussen minimaal twee systemen tot stand komt.
 • Het formaat staat op de lijst met Open Standaarden voor ‘pas toe of leg uit' of op de lijst met gangbare Open Standaarden van het Forum Standaardisatie.
 • Afwijken van deze lijsten met Open Standaarden is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
   • Er moet worden aangetoond dat de gehele gebruikersgroep wenst af te wijken van de ‘pas toe of leg uit' lijst en lijst met gangbare Open Standaarden.
   • Er moet worden aangetoond dat het technisch wenselijk is om gebruik te maken van standaarden die niet op de ‘pas toe of leg uit' lijst of lijst met gangbare Open Standaarden staan.

  De beheerorganisatie van de Aquo-standaard neemt het uiteindelijke besluit of de encoding van een formaat dat afwijkt van Open Standaarden wordt opgenomen in de Aquo-standaard.

Wijzigingsvoorstellen m.b.t. het opnemen van uitwisselformaten in de standaard worden altijd behandeld in een technische werkgroep.

Wanneer u met de huidige Aquo-uitwisselformaten niet uit te voeten kunt en wel graag digitaal gegevens wilt uitwisselen, dan vragen wij u om dit kenbaar te maken bij de Servicedesk van het IHW.