Aquo-praktijkrichtlijnen

Voor hulp bij het toepassen van de Aquo-standaard is er een aantal Aquo-praktijkrichtlijnen beschikbaar waarin achtergrondinformatie, afspraken over de inhoud, en een toelichting op het gebruik zijn opgenomen. Doordat de Aquo-standaard niet stil staat, zijn ook de praktijkrichtlijnen vaak groeidocumenten. Als het doorvoeren van wijzigingen in de Aquo-standaard leidt tot nieuwe inzichten of achtergrondinformatie, dan wordt dit gedocumenteerd in de praktijkrichtlijnen.  De volgende (concept-)praktijkrichtlijnen zijn beschikbaar:

 • praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen
  Deze praktijkrichtlijn biedt informatie over de achtergrond en de algemene specificaties van domeintabellen die behoren tot de Aquo-standaard: Aquo-domeintabellen. Het document is voor zowel de gebruikers als de beheerders van de Aquo-domeintabellen. Voor bepaalde tabellen kunnen specifieke regels van toepassing zijn. Die regels zijn opgenomen in praktijkrichtlijnen voor specifieke domeintabellen. Op dit moment is er één zo’n richtlijn, namelijk de praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen.
 • praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen
  Dit document bevat specifieke (achtergrond)informatie en regels over de domeintabellen die gebruikt worden in het informatiemodel IM Metingen.
 • praktijkrichtlijn Aquo-lex
  Voor de Aquo-lex is een eerste concept versie van een praktijkrichtlijn beschikbaar. De Aquo-lex is opgenomen in de Aquo objectencatalogus (Aquo OC) en heeft als doel spraakverwarring in de gegevens uitwisseling te voorkomen. In de praktijkrichtlijn zijn of worden de onderdelen van Aquo-lex, en daarmee ook van de Aquo OC, beschreven en toegelicht. De praktijkrichtlijn geeft daarmee ook aan hoe de onderdelen – kenmerken van een term – moeten worden gevuld.
 • praktijkrichtlijn Geografie en geometrie
  Deze praktijkrichtlijn is een eerste aanzet om de hoeveelheid aan  informatie over de geometrie en geografie van allerhande objecten uit het waterbeheer samen te bundelen. De gebruikte informatiebronnen zijn divers en komen deels uit onderdelen van de Aquo-standaard. Daarnaast er is ook informatie gebruikt uit andere standaarden. Deze richtlijn kan worden beschouwd als opvolger van het hoofdstuk over symbolen en representatie uit het hoofdrapport van het Gegevenswoordenboek 96, binnen de waterschappen beter bekend als Adventus.
 • praktijkrichtlijn Waterkwantiteitsbeheer
  Deze praktijkrichtlijn is onderdeel van de Aquo-parameterlijst Waterkwantiteitsbeheer. Naast de relevante parameters uit de Aquo-domeintabel Parameter vindt u dus ook een toelichting op de onderdelen die van belang zijn bij de uitwisseling van meetgegevens in het waterkwantiteitsbeheer.