IMWA Watersysteem

Het model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. Het model is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH) voor uitwisseling van watersysteemdata voor een centrale voorziening rondom het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang: Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA Watersysteem geïmplementeerd.

Relevante documenten

Gaat u aan de slag met IMWA Watersysteem? Dan zijn onderstaande documenten interessant voor u:

  • Modeldocumentatie IMWA 2017
    In dit document vindt u beschrijvingen van IMWA Kern, IMWA Watersysteem, IMWA Waterveiligheid, IMWA Normen, IMWA Kunstwerken en IMWA Profielen.
  • Het IMWA Watersysteem IMWA Watersystemen XSD definieert de opbouw van IMWA Watersysteem XML-uitwisselbestanden.
  • Ter illustratie komt er een IMWA Watersysteem XML voorbeeld uitwisselbestand.
  • Er is een Mapping IMWA Watersysteem-Inspire, waarmee u een vertaalslag kunt maken van IMWA Watersysteem- naar Inspire- attributen en vice versa. Die mapping is beschikbaar in IM Interactief.