IMWA Normen

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de biologische toetsingsmodule in Aquo-kit hebben we binnen het IHW een informatiemodel voor Normen ontwikkeld: IMWA Normen. Dit model is grotendeels gebaseerd op het oude UM Aquo normen. IMWA Normen is toepasbaar voor normen voor zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit. Bij de ontwikkeling hebben we het model afgestemd met de diverse systemen en andere informatiemodellen, waarin normen een rol spelen, zoals:

  • Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) met daarin o.a. de KRW-Doelen: waterkwaliteitsnormen voor KRW-waterlichamen;
  • Het systeem ‘Risico's van Stoffen' met milieukwaliteitsnormen van het RIVM;
  • De Aquo-kit, waarin monitoringgegevens getoetst kunnen worden aan fysisch-chemische normen en zogenaamde maatlatten ofwel biologische normen;
  • Het informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid). IMWA Normen sluit aan op IMWA Waterveiligheid, zodat IMWA ook geschikt is voor het toetsen van waterkeringen.


Relevante documenten

Gaat u aan de slag met IMWA Normen? Dan is onderstaand document interessant voor u:

  • Modeldocumentatie IMWA 2017
    In dit document vindt u beschrijvingen van IMWA Kern, IMWA Watersysteem, IMWA Waterveiligheid, IMWA Normen, IMWA Kunstwerken en IMWA Profielen.