IM Metingen

Het Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens. Per 1 januari 2016 is het model voor het uitwisselen van meetgegevens opgenomen in de Aquo-standaard.

IM Metingen is een informatiemodel dat IHW en SIKB gezamenlijk hebben ontwikkeld en nu gezamenlijk beheren. Het model is geschikt voor het uitwissel van chemische, fysische en biologische meetgegevens en kan worden toegepast in zowel de watersector als de bodemsector.

De komst van IM Metingen luidt het einde van het model UM Aquo Metingen in; dit model wordt na 31 december 2017 niet meer beheerd. Vanaf 1 januari 2018 ondersteunt het Informatiehuis Water dus alleen nog IM Metingen.


Relevante documenten

Gaat u aan de slag met IM Metingen? Dan zijn onderstaande documenten interessant voor u:

De XSD- en EA-documenten verstrekt het IHW niet aan derden. Wanneer u deze documenten wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met helpdeskSIKB@roxit.nl.

Gezamenlijk beheer IM Metingen

IHW en SIKB beheren gezamenlijk IM Metingen, dit houdt in dat:

  • de wijzigingsprocedures voor Aquo, SIKB00101 en SIKB0102 op elkaar zijn afgestemd;
  • IHW en SIKB dezelfde releaseplanning en impactmatrix hanteren;
  • in de expertgroep Chemie zowel deskundigen uit de water- als de bodemsector zitting hebben;
  • er een gezamenlijke technische werkgroep is opgericht die alleen adviseert over wijzigingen op IM Metingen: de TW Metingen;
  • SIKB het beheer op het IM Metingen uitvoert en IHW het beheer op de domeintabellen die gebruikt worden in IM Metingen uitvoert.