Aquo-modellen

Een Aquo-model is een informatiemodel en wordt onder andere gebruikt om te bepalen welke gegevens in een database aanwezig moeten zijn om datauitwisseling volgens de standaard mogelijk te maken. Daarnaast wordt het gebruikt voor het ontwikkelen van import en export bestanden of interfaces. Als elke database in zijn gegevensmodel rekening houdt met de Aquo-modellen, dan kunnen gegevens uit de ene database eenvoudig conform Aquo worden uitgewisseld met een andere database. Onderstaande Aquo-modellen kunt u interactief raadplegen.

Naam Toepassing Uitwisselformaat
IMWA Uitwisseling van geografische objecten XML / GML
IM Metingen Uitwisseling van meetgegevens en bijbehorende procesgegevens XML / GML | csv
IMWA Waterveiligheid Uitwisseling van gegevens voor o.a. het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen shp | csv
IMWA Normen Toepasbaar voor normen voor zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit
IMWA Watersysteem Uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem XML
IMWA Kern Uitwisseling van gegevens voor o.a.Pre Aquo

Vanaf 1 januari 2017 zijn onderstaande modellen opgenomen als pre Aquo.
IMWA KRW (W-1606-0008)

Uitwisselformaat

Het technische formaat voor de uitwisseling is een Geography Markup Language (GML) bericht. Daarnaast is er voor de uitwisseling van meetgegevens een CSV-formaat. Dit ondersteunt niet de volledige rijkdom van de GML, maar geeft voldoende ruimte voor het grootste deel van de uitwisseling van meetgegevens.
Voor de uitwisseling van aanvragen over de Waterwet is er een landelijke standaard, StUF LVO, waarmee alle vergunningaanvragen worden uitgewisseld. Dit formaat wordt niet door IHW beheerd, maar door InfoMil.

Op de pagina Aquo-uitwisselformaten vindt u nadere uitleg over de uitwisselformaten.

Relatie informatiemodellen met andere Aquo-onderdelen

  • Termen uit Aquo-lex die als naam worden gebruikt voor een object voorkomend in het informatiemodel met de bijbehorende definities uit Aquo-lex. Bijvoorbeeld de termen ‘meting' en ‘water', die in het informatiemodel gebruikt worden voor de namen van de objecten Meting en Water.
  • Aquo-objecten
  • Aquo-domeintabellen die gekoppeld zijn aan specifieke objecteigenschappen van objecten, zoals de domeintabel Waterbeheerder.