Mapping Aquo – SeaDataNet

Dit betreft een mapping van enkele specifieke, door Rijkswaterstaat gebruikte, domeinwaarden uit de Common-Vocabularies van SeaDataNet naar Aquo domeinwaarden. Het betreft domeinwaarden uit de P01 tabel van SeaDataNet.

In de Seadatanet domeinwaarden worden zaken als parameter, grootheid, eenheid en hoedanigheid in een enkele domeinwaarde gecombineerd. In de Aquo-standaard zijn dit aparte velden. De mapping wordt via de Aquo DS in 6 tabellen ontsloten.

Beheer

Indien er aanvullende gegevens uitgewisseld worden en er nieuwe gemapte waarden nodig zijn zal deze mapping bijgewerkt worden in de Aquo DS.