Aquo-mappings

Mappings kunnen worden gebruikt wanneer een vertaling  van specifieke producten uit de Aquo-standaard naar een andere standaard (of omgekeerd) noodzakelijk is. De Aquo-standaard staat niet op zichzelf. Er zijn andere standaarden buiten het waterdomein of buiten Nederland die (deels) overlappen met de inhoud van Aquo. Als gebruiker heeft het werken met één standaard binnen hetzelfde thema natuurlijk de voorkeur, maar soms ontkom je er als gebruiker niet aan om meerdere standaarden te implementeren.

Dit komt onder andere omdat er standaarden worden ontwikkeld die breder zijn dan het waterdomein of omdat er internationaal standaarden worden ontwikkeld. Voor Aquo streven we ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten op andere nationale en internationale standaarden. Hierdoor wordt voorkomen dat een gebruiker met twee verschillende standaarden voor hetzelfde onderwerp wordt geconfronteerd. Dit kan tot consequentie hebben dat de Aquo-standaard moet wijzigen. Soms is dit echter niet mogelijk of wenselijk, bijvoorbeeld omdat:

  • de inhoud van Aquo lastig te wijzigen is in een vreemde taal
  • Aquo inhoudelijk verder is dan de (inter)nationale standaard
  • er meerdere standaarden zijn die ongeveer dezelfde inhoud kennen en voor conflicten zorgen wanneer op meerdere standaarden moet worden aangesloten. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om zowel volledig aan te sluiten op INSPIRE als op IM Geo.

Wanneer het niet mogelijk is om aan te sluiten, maar het wel van belang is om gegevens in een andere standaard te kunnen uitwisselen, kan er gekozen worden om een mapping te maken tussen Aquo en de andere standaard. Mappings hebben betrekking op de Aquo-onderdelen, modellen en domeintabellen. Een aantal voorbeelden van mappings is die tussen de Aquo informatiemodellen en INSPIRE op zowel model als domeintabellen niveau.

De volgende mappings zijn beschikbaar: