Aquo-lex

Het Aquo-lex biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan namelijk vaak door verschil in betekenis. Aquo-lex, het ‘waterwoordenboek',  bevat circa 7500 definities voor termen. Het gebruik van termen uit  Aquo-lex en de daarbij horende definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Het Aquo-lex kunt u op de volgende manieren gebruiken:

  1. Bij het opstellen van een rapport gebruikt u de termen zoals deze in Aquo-lex zijn opgenomen, zodat de lezer van uw rapport kan nazoeken wat de definitie van de term is;
  2. Bij het ontwerpen van een informatiesysteem gebruikt u in de user interface en database termen die overeenkomen met de definities in Aquo-lex;
  3. Daarnaast kunt u ook de definitie van een domeinwaarde opzoeken in  Aquo-lex (bijvoorbeeld kunt u nazoeken uit welke individuele parameters een somparameter is opgebouwd);
  4. Bovendien vindt u sinds 1 april 2016 de termen en definities van de Naam, Code en Symbool (NCS) in het Aquo-lex.

U kunt het Aquo-lex raadplegen via de tool Aquo LOC (Aquo Lex en Objecten Catalogus). In de Aquo LOC kunt u eenvoudig termen vinden en deze in hun context plaatsen, doordat ook de relaties tussen de termen worden weergegeven. Zoekt u bijvoorbeeld de term ‘brug’, dan ziet u in de Aquo OC naast de definitie van brug, ook dat brug een kunstwerk is, en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen een vaste en een beweegbare brug. Daarnaast biedt de Aquo LOC de mogelijkheid om rechtstreeks naar de gegevens te verwijzen.

Wilt u achtergrondinformatie over het Aquo-lex lezen, raadpleegt u dan de praktijkrichtlijn Aquo-lex.
Wilt u een verzoek indienen op het Aquo-lex, dan kunt u een wijzigingsverzoek indienen bij de Servicedesk IHW.