Aquo-domeintabel Waarnemingssoort

Om een waarneming te kunnen vastleggen, moet bekend zijn ‘wat', ‘wanneer', ‘waar', ‘waarin' en ‘hoe' is waargenomen. Het ‘waar' en ‘wanneer' beschrijven de plaats en het tijdstip van de waarneming. Het aantal plaatsen en tijdstippen waarop een waarneming plaatsvindt, is in principe oneindig. De onderdelen die het ‘wat', ‘waarin' en ‘hoe' van een waarneming beschrijven, lenen zich wel voor een eindige indeling. In de praktijk wordt dit beschreven door waarden uit de Aquo-domeintabellen ‘Parameter', ‘Eenheid', ‘Hoedanigheid' en ‘Compartiment'.

Om op eenvoudige wijze gegevens van waarnemingen vast te kunnen leggen en uit te kunnen wisselen, is er de ‘Waarnemingssoort'. In de Aquo-domeintabel ‘Waarnemingssoort' wordt een nummer toegekend aan een combinatie van ‘Parameter', ‘Eenheid', ‘Hoedanigheid' en ‘Compartiment'. Deze combinatie geeft met één nummer weer wat is waargenomen en in welke omgeving. Bijvoorbeeld, het nummer WNS2323 staat voor een waarneming in het oppervlaktewater van ‘stikstof Kjeldahl’ (NKj) uitgedrukt in mg/l stikstof (N):

Nummer Omschrijving Parameter Eenheid Hoedanigheid Compartiment
WNS2323 NKj [mg/l] [N] [OW] NKj mg/l N OW

In het Aquo uitwisselmodel IM Metingen komen geen waarnemingssoorten voor, maar zijn de afzonderlijke domeintabellen opgenomen. Het Informatiehuis Water ondersteunt het gebruik van waarnemingssoortnummers door het beheer van deze domeintabel. Zie voor meer informatie de paragraaf ‘Waarnemingssoortnummer' in de praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen.

Grootheid in Waarnemingssoort

Een grootheid komt alleen voor in de Waarnemingssoort als de grootheid niet gecombineerd wordt met een chemische stof of object. Er bestaat dus wel een waarnemingssoort als de grootheid pH is maar niet als de grootheid bijvoorbeeld (massa)Concentratie is. Bij het uitwisselen van gegevens volgens IM Metingen is echter de grootheid verplicht. Daarom is er een mapping beschikbaar voor de te gebruiken grootheid bij, de meeste, waarnemingssoorten.