Aquo-domeintabellen

Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector. Door gebruik te maken van de waarden uit deze domeintabellen hanteert u de afgesproken schrijfwijze voor het gegevenselement. Daardoor kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd kunnen worden.  

Uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen,  omdat een computer nu eenmaal niet kan bepalen of met verschillende schrijfwijze toch hetzelfde wordt bedoeld. Ter illustratie: ‘T', ‘Temp' en ‘Temperatuur' zijn verschillende karakterreeksen. Een computer kan niet bepalen of hetzelfde wordt bedoeld of niet. In de Aquo-domeintabellen wordt de juiste / afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door te conformeren aan de schrijfwijze in de Aquo-domeintabellen, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig worden gecombineerd en gaat informatie dus makkelijker stromen.

In de Aquo DS kunt u zien welke domeintabellen er in de Aquo-standaard zijn opgenomen en welke waarden per geval zijn toegestaan. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is met deze tool, lees dan meer op de pagina Over Aquo DS. De Aquo DS heeft een webservice. U kunt gebruik maken van deze webservice om uw eigen domeintabellen automatisch te synchroniseren met de Aquo-domeintabellen. Zo weet u zeker dat u altijd de juiste waarden gebruikt.

Mist u een waarde in de domeintabel dan kunt u direct in de Aquo DS op ‘Aanvragen' klikken en de gewenste domeinwaarde aanvragen bij de Servicedesk van het Informatiehuis Water. Dit doet u door het webformulier volledig in te vullen. Meer informatie vindt u op de pagina Indienen wijziging. In de Aquo-praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen vindt u achtergrondinformatie over de domeintabellen. In deze praktijkrichtlijn wordt ook een aantal domeintabellen toegelicht. De Aquo-standaard kent één speciale domeintabel: ‘Waarnemingssoort‘.