Aquo-onderdelen

De Aquo-standaard is opgebouwd uit verschillende onderdelen die in elkaar grijpen, om zo eenduidige gegevensuitwisseling mogelijk te maken en de standaard beheerbaar en overzichtelijk te houden. Hieronder vindt u per Aquo-onderdeel waar dit onderdeel voor te gebruiken is. Wilt u meer weten over de inhoud van een onderdeel, kijk dan op de betreffende pagina. De Aquo-standaard bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Aquo-domeintabellen
  Te gebruiken wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn. De Aquo-domeintabellen zijn te raadplegen via de tool Aquo DS.
 • Aquo-lex
  Te gebruiken voor het juist toepassen van termen in een informatiesysteem, beleidsstuk of onderzoeksverslag. Het Aquo-lex is te raadplegen via de tool Aquo LOC.
 • Aquo-mappings
  Te gebruiken wanneer een vertaling van specifieke producten uit de Aquo-standaard naar een andere standaard (of omgekeerd) noodzakelijk is.
 • Aquo-modellen
  Te gebruiken voor het bepalen van de informatie die in een informatiesysteem moet worden opgeslagen om gegevensuitwisseling volgens de standaard mogelijk te maken en het ontwikkelen van import en export bestanden of interfaces. U kunt de Aquo-modellen doorlopen met de tool IM interactief.
 • Aquo-parameterlijsten
 • Te gebruiken om snel overzicht te verkrijgen welke parameters relevant zijn voor het betreffende werkveld.
 • Aquo-praktijkrichtlijnen
  Te gebruiken bij het toepassen van de verschillende onderdelen uit de Aquo-standaard.
 • Aquo-uitwisselformaten
  Te gebruiken voor het uitwisselen van gegevens volgens de Aquo-modellen in een specifiek technisch formaat.