Over Aquo

Om uitwisseling van gegevens binnen de watersector te optimaliseren is er één standaard ontwikkeld die zorgt voor een uniforme taal: de Aquo-standaard. De Aquo-standaard is opgenomen op de ‘pas toe of leg uit‘-lijst van open standaarden van het Forum Standaardisatie.

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Hiermee draagt de Aquo-standaard bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd- en geldwinst op.

Het beheer van de Aquo-standaard ligt bij het Informatiehuis Water (IHW).

De Aquo-standaard is ontstaan uit ‘best practices' in de watersector. De standaard is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het vastleggen en gebruiken van gegevens in de watersector. Zowel op zee als binnendijks, in beekdalen en polders, bij afvalwater en grondwater, voor ecologie en waterkwantiteit.

Door actieve bijdragen van de Aquo-gebruikers blijft de standaard actueel. Ook wet- en regelgeving bepalen de inhoud van de Aquo-standaard.