Nieuw gezicht bij Aquo

Het Aquo-team is weer op sterkte! Op 7 juli is Toon de Rouw bij ons begonnen als informatieanalist. Zijn werkzaamheden bestaan uit het behandelen van wijzigingsvoorstellen en het beantwoorden van vragen. Daarnaast gaat Toon de rol van secretaris voor de expertgroepen Afvalwaterketen en Waterveiligheid / -systeem vervullen. De werkdagen van Toon zijn maandag tot en met donderdag. Voor al uw vragen over de Aquo-standaard kunt u terecht bij onze Servicedesk. Zij zorgen ervoor dat de juiste Aquo-specialist uw melding behandelt. Wij wensen Toon veel succes en werkplezier toe binnen het Informatiehuis Water.
ToondeRouw