Linked Aquo en uw systeem

Let op: de inhoud van deze pagina heeft betrekking op Linked Aquo. Echter is Linked Aquo nog niet in productie genomen; naar verwachting gebeurt dit eind 2020.

Met de nieuwe Linked Aquo omgeving kan uw systeem de informatie uit Aquo op een aantal verschillende manieren opvragen.

De Aquo begrippen en domeintabellen kunnen automatisch opgevraagd worden door systemen. Het is mogelijk om de Aquo begrippen op te halen in een formaat dat leesbaar is voor een applicatie. De Aquo begrippen kunnen in verschillende formaten opgevraagd worden.

JSON en XML

U kunt de begrippenlijst opvragen in json of XML. In sjon kunt u een begrippenlijst als volgt opvragen, bijvoorbeeld: http://www.aquo.nl/linked-aquo-en-uw-systeem/ geeft de lijst begrippen die beginnen met de letter s in json. Op dezelfde manier kunt u de lijst in XML formaat opvragen met http://standaard.aquo.nl/begrippen?term=s&format=xml

De domeintabellen kunnen ook als json opgevraagd worden. Dit kan door een request te sturen naar dezelfde URL als waarop de domeintabellen beschikbaar is zijn met daarachter een argument methet formaat.  Zo geeft http://standaard.aquo.nl/domeintabellen?format=json de lijst domeintabellen in json en http://standaard.aquo.nl/domeintabellen?format=xml de lijst in xml. Op dezelfde manier kunt u domeintabellen en domeinwaarden in verschillende formaten opvragen door het format=json of format=xml argument te gebruiken.

De SOAP webservices

Voor gebruik in systemen kunt u de Aquo-domeintabellen geautomatiseerd opvragen van de Linked Aquo server. Hiervoor is een aantal webservices geïmplementeerd die SOAP ondersteunen.

U (of eigenlijk uw systeem) kunt de webservices configuratie opvragen door de WSDL file van de Aquo domeintabellenservice op te vragen. Deze is beschikbaar via http://standaard.aquo.nl/DomainTableWS.svc?wsdl

De volgende services zijn beschikbaar:

Naam service Doel Parameters Voorbeeld
GetDateLastPublished De afnemer wil van een domeintabel de meest recente datum van publicatie van wijzigingen in de domeinwaarden weten. Op basis van deze datum kan de afnemer bepalen of het noodzakelijk is de gegevens van de tabel op te vragen. DomainTableName Biotaxon
GetDomainTable De afnemer wil van een domeintabel alle, op een op te geven datum, geldige domeinwaarden weten. Resultaat is een lijst met de gevraagde domeinwaarden.

De domeinwaarden kunnen eventueel in gedeeltes worden opgevraagd.

PageSize

StartPage

Checkdate

DomainTableName

1000

0

2018-05-15

Biotaxon

GetDomainTableInfo De afnemer wil van een domeintabel alle, op een op te geven datum, geldige tabelinformatie weten. Resultaat is een lijst met de gevraagde kolommen met kenmerken. Checkdate

DomainTableName

2018-05-15

Biotaxon

GetDomainTableNames De afnemer wil een overzicht van alle, op een op te geven datum, geldige tabellen weten. Resultaat is een lijst met de gevraagde tabellen. Checkdate 2018-05-15