Naslagwerken

Dit was vroeger de downloadpagina.

Download Type Indeling Aquo
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2021-06 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2020-12 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2020-06 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2019-12 pdf Naslagwerk
Gebruikersinstructie-Aquo-sharepoint pdf Naslagwerk
NCS-CSV-bestanden zip pre-Aquo-standaard
Praktijkrichtlijn Aquo-lex pdf Aquo-standaard
Praktijkrichtlijn Aquo domeintabellen (algemeen) pdf Aquo-standaard
Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen pdf Aquo-standaard
Rapport Specificaties IMWA & IM Metingen Shape en CSV encoding pdf Aquo-standaard
Template-en-Voorbeeld-HWBP-projectareaal zip Aquo-standaard
Voorbeeld-IMWA-Waterveiligheid-Shape-Bekledingsconstructie zip Aquo-standaard
Datastructuur -v1.0 xls Technische-afspraak
Wijzigingsvoorstel-formulier xls Aquo-standaard
Inhoud-OBS versie-0.9 pdf Technische-afspraak
Rapport acceptatiecriterie-IM-en-UF pdf Aquo-richtlijn
Rapport uitwisselmodel im metingen pdf Aquo-standaard
Voorbeeldbestand IM Metingen Meetpunten CSV csv Aquo-standaard
Voorbeeldbestand IM Metingen Meetwaarden CSV csv Aquo-standaard
Voorbeeldbestand IM Metingen XML xml Aquo-standaard
Rapport IMWA-Waterveiligheid 2015 pdf Aquo-standaard
Rapport modeldocumentatie imwa 2017 pdf Aquo-standaard
Praktijkrichtlijn geografie en geometrie pdf Aquo-standaard
Aquo-parameterlijst Aquatische ecologie PDF pdf Naslagwerk
Aquo-parameterlijst Beoordeling oppervlaktewater en grondwater PDF pdf Naslagwerk
Parameterlijst-bodemkwaliteit-compartiment-bodemsediment pdf pdf Naslagwerk
Parameterlijst-bodemkwaliteit-compartiment-bodemsediment XLSX Naslagwerk
Parameterlijst-bodemkwaliteit-compartiment-bouwstoffen pdf pdf Naslagwerk
Parameterlijst-bodemkwaliteit-compartiment-bouwstoffen XLSX Naslagwerk
Parameterlijst-bodemkwaliteit-compartiment-grondwater pdf pdf Naslagwerk
Parameterlijst-bodemkwaliteit-compartiment-grondwater XLSX Naslagwerk
Parameterlijst-drinkwaterbronnen pdf pdf Naslagwerk
Parameterlijst-drinkwaterbronnen XLSX Naslagwerk
Parameterlijst-Grondwaterkwaliteit PDF pdf Naslagwerk
Parameterlijst-Grondwaterkwaliteit XLSX Naslagwerk
Aquo-parameterlijst-Oppervlaktewaterkwaliteit PDF pdf Naslagwerk
Aquo-parameterlijst-Waterkwantiteitsbeheer PDF pdf Naslagwerk
Aquo-parameterlijst-Zwemwater PDF pdf Naslagwerk