Objecttype NatteEcologischeZone

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 18 jul 2022 om 17:48 (SmartConnect import, batch-id = SmartConnectImvertor import-20220718172907)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie Niet tastbaar begrensd gebied gelegen met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening en beperkingen op legt aan het gebruik van dat gebied in waterstaatkundige zin.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak2D Representatie van het object als 2 dimensionaal vlak GM_Surface 1..1
waterbeheerder Verwijzing naar waterschap via landelijke waterschapscodering CHARACTERSTRING 0..1
wetVerordening Samengesteld attribuut bestaande uit:indicatie soort wet/verordeningnaam/titulatuur waaronder de wet/verordening bekend is CHARACTERSTRING 0..*
artikel Samengesteld attribuut bestaande uit:artikelnummerlid Artikel 0..*
verwijzingNaarTekst Verwijzing naar de tekst uit een wet/verordening die van toepassing is op het geo-object via een (hyper)link CHARACTERSTRING 0..*
planstatusEnDatum Samengesteld attribuut bestaande uit:statusaanduidingdatum (waarop de status is ingegaan) DATE 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
NatteEcologischeZone is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
NatteEcologischeZone is een specialisatie van RegistratiefGebied


Toelichting