aciditeit

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aciditeit
Label (en)acidity
AfkortingACDTT
Definitie (nl)de mogelijkheid van een vloeibaar mengsel om een zekere hoeveelheid OH-ionen te binden
Toelichting (nl)de kwantitatieve capaciteit van water om een base te neutraliseren, uitgedrukt in ppm of mg/L calciumcarbonaatequivalent. Het aantal waterstofatomen dat aanwezig is in de vloeistof is hiervoor bepalend. De zuurheid wordt meestal gemeten door middel van titratie met een standaardoplossing van sodiumhydroxide.
Datum start2016/01/22 10:50:33
Datum gewijzigd2018/12/10 09:48:19
StatusG
Id35764

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aciditeitCategorie van
aciditeitGebruik voor
aciditeitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alkaliniteit (Begrip)Gerelateerdaciditeit
base (Begrip)Gerelateerdaciditeit
RDF.jpg
Aquo history.png