bevoegde autoriteit

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bevoegde autoriteit
Definitie (nl)een of meer autoriteiten, aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2 of lid 3 (Europese Kaderrichtlijn Water) -
Datum start2011/07/04 10:25:13
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:49
StatusG
Id23366

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bevoegde autoriteitCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png