afvoersysteem

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 18:59
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvoersysteem
Definitie (nl)het samenhangend geheel van drainagebuizen, greppels, waterlopen, kunstwerken en lozingmiddelen voor de afvoer van water uit een gebied.
Label (en)drainage system
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoersysteemCategorie van
afvoersysteemGerelateerd
afvoersysteemHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisrioleringsplan (Begrip)Gerelateerdafvoersysteem
afvoerleiding (Begrip)Heeft onderdeelafvoersysteem
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelafvoersysteem
RDF.jpg
Aquo history.png