totaal afgekoppeld verhard oppervlak

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)totaal afgekoppeld verhard oppervlak
Definitie (nl)totaal van de riolering afgekoppeld of niet aangesloten verhard oppervlak in een rioleringsgebied
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=27366&type=term
StatusG
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
totaal afgekoppeld verhard oppervlakCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png