secundaire ontgronding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)secundaire ontgronding
Definitie (nl)ontgronding die niet is gericht op winning van oppervlaktedelfstoffen, maar waar wel oppervlaktedelfstoffen bij vrij komen.
Toelichting (nl)Voorbeelden: graven van een kanaal, aanleg van een waterbekken, verruimen van een vaarweg voor het scheepvaartverkeer.
BronStructuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995
Synoniem (nl)functionele ontgronding, functionele ontzanding, secundaire ontzanding
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
secundaire ontgrondingBreder
secundaire ontgrondingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png