achterland

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)achterland
Definitie (nl)het gebied aansluitend aan de landzijde van de waterkering.
Toelichting (nl)het gebied dat materiaal levert waarmee elders een nieuw pakket van afzettingsgesteenten wordt opgebouwd.
Label (de)hinterland
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterlandBreder
achterlandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermende gronden (Begrip)Brederachterland
RDF.jpg
Aquo history.png