ammonium

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)ammonium
Definitie (nl)gereduceerde stikstofverbinding
AfkortingNH4+(-N)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ammoniumBreder
ammoniumCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png