aangesloten verhard oppervlak

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aangesloten verhard oppervlak
CodeZBMVERHO
Definitie (nl)de totale hoeveelheid verhard en/of bebouwd oppervlak van de percelen die op het rioolbemalinggebied zijn aangesloten
Toelichting (nl)Het afvoerend oppervlak kan opgebouwd worden uit gesloten verharding, open verharding, groenstrook, schuine daken en platte daken.
BronGFO- RIO
Datum start2011/07/04 10:37:16
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id27357

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aangesloten verhard oppervlakCategorie van
aangesloten verhard oppervlakHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolbemalinggebied (Begrip)Heeft onderdeelaangesloten verhard oppervlak
rioolbemalinggebied (Begrip)Smalleraangesloten verhard oppervlak
RDF.jpg
Aquo history.png