IWSRindicator

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 29 jul 2022 om 16:34
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id422
VoorkeurslabelIWSRindicator
Definitie (nl)Deze domeintabel bevat de zogenaamde RWSR/iWSR indicatoren.

De richtlijnen voor het al dan niet opnemen van de indicatoren in deze subset met RWSR/iWSR staan vermeld in de hoofdstukken 3 en 5 van het rapport 'Actualisatie iWSR Indicatoren'. In afwijking hierop zijn reeds gedefinieerde KRW-kwaliteitselementen of het EBEO-eindoordeel (EBEO-karakteristiek) echter niet opgenomen. Deze staan al in de desbetreffende domeintabel. Schrijfwijze

Voor de code van de RWSR/iWSR indicator wordt gebruik gemaakt van het prefix IWSR met een volgnummer. De omschrijving is comform het rapport.
Reden beeindigingRfC W-1509-0003
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid2011-10-07
Eind geldigheid2018-02-16
XSDAquo-domein_IWSRindicator_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel IWSRindicator gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png