Id-a8e8f7f3-1c99-46ea-a3c6-3c57df51b4ce: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 25 jun 2020 05:58WikiSysop overleg bijdragen 490 bytes +490 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Domeinwaarde |Paginanaam=Id-a8e8f7f3-1c99-46ea-a3c6-3c57df51b4ce |Voorkeurslabel=Afwateringseenheid |Begin geldigheid=12-10-2011 00:00:00 |...'